Fra venstre: Georges Rassel, styreleder i Norsk e-Fuel, Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian, Karl Hauptmeier, konsernsjef i Norsk e-Fuel, Damien Crochu, Director Corporate Finance i Cargolux, og Lars Bjørn Larsen, CCO i Norsk e-Fuel. Foto: Norsk e-Fuel.

Norwegian er nå inne på eiersiden i Norsk e-Fuel. Selskapet skal etablere det som kan bli verdens første storskala produksjonsanlegg for elektrodrivstoff. Det fossilfrie flydrivstoffet vil bli produsert ved et anlegg i Mosjøen i Nordland. Partnerskapet vil gi Norwegian tidlig tilgang til helt nødvendig fossilfritt flydrivstoff.

Norwegian og Norsk e-Fuel inngikk i 2023 en strategisk partnerskapsavtale for å bygge verdens første storskala produksjonsanlegg for elektrodrivstoff i Mosjøen i Nord-Norge. Elektrodrivstoff, ofte kalt e-fuels, er et fossilfritt flydrivstoff som kan benyttes på dagens flyflåte. Partnerskapet er en viktig milepæl på vei mot Norwegians mål om utslippskutt på 45 prosent innen 2030.

– Denne avtalen markerer startskuddet på et pionérsamarbeid som vil fremskynde overgangen til fossilfritt drivstoff i luftfarten, og som vil gi oss tilgang til et produkt som vil finnes i begrensede mengder. Det er helt nødvendig med økt produksjon av denne typen drivstoff i årene som kommer om vi skal lykkes med overgangen til en mer bærekraftig luftfart. Jeg er svært glad for at vi har ressurser, kompetanse og teknologi til å gjøre dette med Norsk e-Fuel i Norge, og at vi sammen kan bidra til økt verdiskaping i ny, norsk industri og lokale arbeidsplasser, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

– Vi har ambisiøse planer om å øke vår produksjonskapasitet for e-Fuel så raskt som mulig for å kunne levere fossilfritt drivstoff til luftfartsindustrien. Forpliktelsene fra Norwegian og våre øvrige partnere er ikke kun et sterkt signal om en tro på vårt formål, forretningskonsept og vårt team. Det viser også en dyp forståelse av den kritiske rollen e-Fuels har i forhold til å skape fremtidens luftfart, sier Karl Hauptmeier, CEO i Norsk e-Fuel.

Partnerskapsavtalen med Norsk e-Fuel sikrer Norwegian en eierandel i selskapet og langsiktig tilgang til fossilfritt flydrivstoff. Norwegian har i den første fasen investert mer enn 12 millioner kroner, og vil investere ytterligere 45-50 millioner kroner ved den neste milepælen i prosjektet. Dette sikrer Norwegian mer enn 7 000 tonn drivstoff i året fra den første fabrikken, og volumet kan øke til 29 000 tonn årlig dersom de to neste planlagte fabrikkene blir realisert. Fabrikken på Mosjøen ligger an til å bli den første av sitt slag i verden, og vil bidra til å sette fart på produksjon og tilgjengelighet av denne typen drivstoff.

– Partnerskapet med Norsk e-Fuel er helt i tråd med våre ambisjoner om å kutte utslipp, og elektrodrivstoff kan bli et taktskifte for hele bransjen vår. Det er ikke bare sentralt for Norwegian og vårt arbeid med å redusere vårt eget klimaavtrykk, det er også en milepæl for norsk luftfart, sier Karlsen.

7 000 tonn fossilfritt drivstoff produsert i Mosjøen tilsvarer Norwegians totale forbruk for å frakte 430 000 passasjerer mellom Bodø og Oslo. Til sammenlikning reiser omtrent 550 000 passasjerer mellom Oslo og Bodø hvert år.

Flyselskap i Norge er pålagt å kjøpe og bruke fossilfritt flydrivstoff allerede i dag, og EU besluttet høsten 2023 at liknende krav skal innføres fra 2025. I 2030 vil kravet til innblanding av fossilfritt flydrivstoff i Europa være på 6 prosent. Dette vil gradvis øke til 70 prosent i 2050, hvorav halvparten skal være elektrodrivstoff.

ANNONSE
Forrige artikkelBoeing henter tidligere admiral fra US Army til å sjekke 737 MAX-produksjonen
Neste artikkelStenger Oslo lufthavn i to timer