I forbindelse med den økonomiske knipen Avinor er inne i, skal det statlige selskapet har utarbeidet en ny plan for å legge ned minst fire norske flyplasser. Fra før hadde Avinor i 2012 foreslått nedleggelser av fire flyplasser, nå er denne listen oppdatert med nye flyplasser, melder NRK.

Før helgen kom regjeringen med en redningspakke til Avinor som betyr økte avgifter for flyselskapene for å lande og ta av fra rullebanene og benytte infrastrukturen.

Samferdselsministeren skrev da at – ingen flyplasser skal legges ned.

– Vi skal fortsatt ha et trygt og effektivt luftfartstilbud i hele landet på samtlige av Avinors lufthavner. Luftfarten er avgjørende for verdiskaping og bosetting i hele landet. Pandemien var et sjokk for internasjonal luftfart med store ringvirkninger. I Hurdalsplattformen sier vi at dagens lufthavner skal opprettholdes, sier Nygård.

I 2012 ble det foreslått å legge ned Svolvær, Leknes og Mosjøen, hvilke som nå ligger på listen er ikke kjent.

-Nedleggelse av flyplasser for å spare kostander har vært et av flere tiltak Avinor har synliggjort i dialogen vi har hatt den siste tiden, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til NRK.

Nygård har stilt tøffe krav til Avinor, som i følge E24 var svært nær en økonomisk kollaps.

– Avinor får sine inntekter fra driften av flyplasser. Færre reisende betyr lavere inntekter. Svikten i inntekter har skapt en alvorlig situasjon for selskapet. Som eier vil staten stille opp med nødvendige tiltak. Avinor har de siste årene effektivisert driften, men må også fremover jobbe hardt med å redusere kostnadene, sier Nygård.

Flere av politikerne som NRK har snakket med er avvisende til å legge ned flyplasser i distriktene.

-– Lufthavnstrukturen fungerer relativt bra som han gjør å. Det er vanskelig å forsvare ei endring og utbygging basert på å øke konkurransen, som nevnt i rapporten fra Quale-utvalget. Videre vil det føre til større naturinngrep, og medfører bruk av penger, som kan bedre brukes til å finansiere en grønn omstilling for luftfarten i Norge, sier Kjetil Oliversen, Norsk flygerforbund til NRK.

ANNONSE
Forrige artikkelLegger ut fem Boeing 747 til salgs
Neste artikkelSAS henter tilbake en Airbus A350-900 til flåten