NRK: To norske flyruter er klimaværstinger

Foto: Hans O. Nyborg

De norske flyrutene Oslo til Trondheim og Oslo til Bergen er klimaværstinger i Europa. Det skriver NRK i dag. Det er forskning fra NTNU som har avdekket at ruten Oslo-Trondheim alene står for 11 prosent av alle CO₂-utslippene fra innenriks luftfart i Norge. Men også ruten Oslo til Bergen skårer oppe i samme Trondheims-ruten og samlet står disse for 20 prosent av utslippene på norske flyruter innlands.

– Bytrafikken var verst. De største utslippene finner man på ruter som Oslo-Trondheim og Oslo-Bergen. Disse to står til sammen for om lag 20 prosent av utslippene på innenlandsrutene, sier klimaforsker Helene Muri til NRK.

Oslo – Trondheim har 8168 avganger i året, i gjennomsnitt 22,4 per dag, mens Oslo – Bergen har 7200 avganger per år, med 19,7 per dag. I tillegg kommer Trondheim – Oslo med 8109 avganger årlig, og Bergen – Oslo med 7268 per år.

Totalt var det 222.622 innenlandsflygninger i Norge i fjor, ifølge nye tall fra Avinor. Forskere ved NTNU har avdekket at også for ruten Oslo – Bodø er det store tall å se. Denne ruten alene som står for 12 prosent av utslippene fra innenriks luftfart skriver nettstedet.

Verken SAS eller Norwegian vil uttale seg om saken.

ANNONSE