Foto: Hans O. Nyborg

Å redusere antall flyreiser med 50% sammenliknet med 2019 var et av Ifs bærekraftsmål for 2022. 2019 var det siste normale reiseåret før korona, og Ifs ledelse ønsket ikke å gå tilbake til «slik det var før», men ønsket å bruke pandemierfaringene til å styrke bærekraftstankegangen. En ny reiseinstruksjon og nye retningslinjer for møter ble laget for å sikre en mer bevisst planlegging rundt reiser og møter, og If, som er Nordens største forsikringsselskap, satte et mål om å redusere antall flyreiser med 50% i 2022.

Bærekraftsrapporten til IF for 2022 viser at If har redusert reiser med 51%, fra 17.006 flyreiser i 2019 til 8354 i 2022, jobbreiser med bil er redusert med 40% sammenliknet med 2019 og togreiser har økt med mer enn 16%.

– Gjennomsnittsreisen med fly er lenger enn før. Det viser at If-ansatte er blitt mer bevisste når de velger transportmiddel og planlegger møter. Vi møtes veldig mye digitalt – i 2022 ble det holdt mer enn 40 000 Teams-møter månedlig. I reiseinstruksjonen oppmuntrer vi folk til å velge tog og buss, og tallene for 2022 viser at bruk av egen bil på jobbreise har gått ned og at folk velger tog oftere enn før, spesielt i Sverige, sier Ifs leder for bærekraft, Philip Thörn.

Konsernsjef Morten Thorsrud i If er glad for å se at de nye reisemålene ble nådd.

– Å reise mindre og velge andre måter å møtes på er konkrete, hverdagslige valg for å være mer bærekraftige. Vi ønsker å gjøre bærekraftige valg, uansett om effekten er liten eller stor. Det å fokusere på konkrete endringer i arbeidsdagen smitter over på andre ting vi gjør. Vi reduserer også utslipp fra investeringer og skadearbeidet vårt i tråd med at vi har forpliktet oss til å følge Science Based Targets-initiativet (SBTi), sier Thorsrud.

Målet for 2023 er å redusere reisevirksomheten sammenliknet med 2019.

– I den nåværende økonomiske situasjonen og økte utgifter må alle selskaper tenke på kostnader. Men vi vet at det å redusere reisevirksomhet frigjør tid i våre ansattes hverdag og reduserer stress. Dette skaper en bedre balanse mellom jobb og privatliv og er bærekraftig på lang sikt, sier konsernsjefen.

ANNONSE
Forrige artikkelGardermoen: Avinor skrinlegger vestre alternativ for tredje rullebane
Neste artikkelFlyselskap vil at regjeringen skal være med på å betale for utslippskutt