Avinor ønsker ny kontrakt for å sikre forutsigbarhet og god fremdrift. Konkurransen påvirker ikke byggestart og ferdigstillelse vesentlig.

-Det er lagt et godt og omfattende grunnlag lokalt gjennom arbeidet til PLU og Rana kommune, noe som gir oss et godt utgangspunkt for det videre arbeidet, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.  

For Avinor, som offentlig utbygger, utgjør en inntreden i Peab-kontrakten en høy risiko for å bryte med det offentlige anskaffelsesregelverket, grunnet behov for kontraktsendringer. På bakgrunn av dette og på grunn av miljø- og kostnadsrisikoene ved å tre inn i Peab-kontrakten,har Avinor besluttet å utlyse ny konkurranse. Dette vil ikke påvirke tidspunkt for ferdigstillelse i vesentlig grad. 

– Vi ønsker å sikre en forutsigbar fremdrift og forsvarlig risikohåndteringfor å sikre en realisering av prosjektet. Dette er et stort og komplisert prosjekt.Vi ser det derfor som nødvendig å inngå en ny entreprisekontrakt med mål om ferdigstillelse i 2025. Finansieringen er nærmere en endelig avklaring etter revidert nasjonalbudsjett, dette påvirker også fremdriften i positiv retning, sier Foss.   

Når det gjelder rullebanelengden vil dette bli tatt opp til vurdering i den videre konkurransen. Det er primært flyoperative hensyn som avgjør om rullebanen blir 2.200 eller 2.400 meter.

-Vi ser frem til å gjennomføre prosjektet med å bygge ny lufthavn i Rana, og vil umiddelbart starte arbeidet med en ny konkurranse, samt få på plass en byggherreorganisasjon. Forberedende arbeider vil bli satt i i gang, og fremdrift vil avhenge av nødvendige tillatelser og avklaringer. Dette er et meget spennende oppdrag, og vi gleder oss til å levere et godt samferdselstilbud til storsamfunnet på Helgeland, avslutter Foss.  

ANNONSE
Forrige artikkelUnited Airlines i mål med rettelser av feil i 17 MAX-fly
Neste artikkel(+) Nå skal det bli nytt forsøk med avisiningshangar på Gardermoen