Hangar.no
Folk

Ny lufthavnsjef i Tromsø fra 1. august

Kommersiell sjef ved Tromsø lufthavn Langnes, Ivar Helsing Schrøen, overtar roret når Jonny Andersen blir lufthavngruppesjef for nasjonale lufthavner på heltid.

Jonny Andersen har i over to år hatt en dobbeltrolle i Avinor, da han samtidig har vært lufthavngruppesjef for nasjonale lufthavner. Nå som denne gruppen er utvidet med to ny lufthavner (Haugesund og Evenes), vil han fremover fokusere på rollen som lufthavngruppesjef.

Etter en intern utlysning og påfølgende grundig vurdering har Ivar Helsing Schrøen takket ja til jobben som lufthavnsjef.

Helsing Schrøen har vært kommersiell sjef ved lufthavna i Tromsø i snart 6 år. Før han kom til Avinor hadde han en rekke lederstillinger innen privat sektor. Ivar har en mastergrad i ledelse.

– Jeg er utrolig glad for å ha fått Ivar med på laget, og er trygg på at han er rett mann til å lede den største lufthavna i Nord-Norge. Han har solid erfaring og kompetanse, og vil sammen med en fantastisk gjeng av gode kolleger og kompetente medarbeidere fortsette å videreutvikle og forsterke Tromsø lufthavn- som det viktigste, men også det mest effektive arktiske luftfartsknutepunktet. Den viktige fasen vi nå går inn i med både utbyggingsprosjekt og økt interesse for Tromsø og Nord-Norge som reiselivsdestinasjon gjør denne jobben spesielt spennende, men også veldig krevende da forventingene er høye, sier Jonny Andersen.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben med å lede Tromsø lufthavn. Interessen for Nord-Norge som reiselivsdestinasjon har aldri vært større og fiskerinæringen viser også en svært sterk vekst. Vi har fremdeles tro på olje – og gassvirksomheten i nord, så alt tatt i betraktning vil utviklingen av lufthavnen bli svært sentral for fremtidig verdiskapning og vekst i nord, sier Ivar Helsing Schrøen.

Avinor har ansvar for de 46 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo Lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg oss og lik oss:

Andre nyheter

Turkish Airlines med stor undersøkelse

Ny sjef tar over roret på Narvik Lufthavn

Hans Olav Nyborg

Ny kommunikasjonsansatt i Qatar Airways i Norden

Hans Olav Nyborg