Ny nasjonal luftfartsstrategi: for å ivareta norsk luftfart

– Luftfarten er viktig for folk i et langstrakt land som Norge, og den er viktig for næringslivet for å kunne skape muligheter i hele landet. Regjeringen vil ha på plass rammevilkår som bidrar til å ivareta og utvikle norsk luftfart i fremtiden, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I dag la han frem stortingsmeldingen «Bærekraftig og sikker luftfart – nasjonal luftfartsstrategi».

– En bærekraftig og sikker luftfart handler om at vi både skal ta vare på klima og miljø, de ansatte som jobber i luftfarten, passasjerene over hele landet, og at det skal være økonomisk mulig å drifte for aktørene i bransjen. Strategien tar for seg alle disse aspektene, med mål, virkemidler og tiltak, sier Nygård.

Luftfarten har vært, og er fortsatt, inne i en krevende periode. Utbruddet av koronapandemien i 2020 rammet både internasjonal og nasjonal luftfart hardt. Ettervirkningene av pandemien, krigen i Ukraina, energikrisen i Europa og økte drivstoffpriser aktualiserer behovet for å se på rammevilkårene for utviklingen av norsk luftfart. Samtidig gjør klimaendringer det nødvendig å ta grep innenfor alle sektorer, også luftfart.

– Verden er i endring, og vi er i en brytningstid. Det er derfor naturlig at Norge nå får en ny luftfartsstrategi. Jeg er glad for å kunne legge fram en grundig og gjennomtenkt strategi i dag, sier Nygård.

Strategien er organisert rundt fire hovedområder, der fellesnevneren er bærekraft. I tillegg inneholder strategien et kapittel om droner.

ANNONSE
Forrige artikkelFlyplassene kan få mulighet til å ta ned droner som flyr ulovlig
Neste artikkelNå styres tårnet på Svolvær lufthavn fra Bodø