I en kommentar sier Norwegians administrerende direktør Bjørn Kjos at ”det er gledelig nok engang å kunne rapportere et rekordhøyt passasjerantall. Over 450.000 reisende valgte å fly med Norwegian i løpet av mai, og det gleder oss at stadig flere får oppleve spennende reisemål til lave priser.”
Skrevet av: Harald Olsen
Selskapet har i løpet av de tre siste månedene startet opp 16 nye ruter, og har tatt høyde for at nye ruter trenger tid til å etablere seg. En del av utenlandsrutene, som for eksempel München og Düsseldorf er typiske forretningsruter som trenger tid, men man er absolutt fornøyd med utviklingen så langt.
I midten av mai så man en svikt i antall reisende på grunn av de omfattende problemer med gjennomføring av sikkerhetskontroll, især på Oslo Lufthavn. Dette har rettet seg noe, men i tillegg er det fortsatt betydelig problemer med avvikling av trafikken, særlig på de nordgående ruter. Dette har påført selskapet store kostnader og de reisende betydelig ulemper.
• Total passasjertrafikk (RPK) økte med 38 % i forhold til mai 2005.
• Total kapasitet (ASK) økte med 43 % i forhold til mai 2005.
• Kabinfaktoren var 75 % mot 78 % i mai 2005, en reduksjon på 3 %-poeng.
• For mai forventer selskapet en yield i størrelsesorden NOK 0,71.
Økningen i passasjertrafikk, produksjon og passasjervolum henger sammen med selskapets ekspansjon og oppstart av nye ruter i perioden juni 2005 til mai 2006, samt tilpasning av produksjonen og stadig økende passasjertilgang.
Passasjertrafikken innenlands hadde en økning på 46 % samtidig som kapasiteten hadde en økning på 39 %. Kabinfaktoren ble 75 % mot 72 % i samme periode i fjor. Trafikken innenlands er i hovedsak påvirket av en produksjonsøkning i størrelsesorden 30 % for selskapets ruter fra Oslo til henholdsvis Stavanger, Bergen og Trondheim. I tillegg er ruten Stavanger-Bergen nylig blitt startet opp.
Utenlands økte passasjertrafikken 34 % samtidig som kapasiteten er økt 46 %. Kabinfaktoren ble 75 % mot 82 % i perioden i fjor. Utviklingen henger i hovedsak sammen med innarbeidelse av selskapets ekspansjon de tre siste måneder som teller 16 nye ruter.
For mai forventer selskapet en yield-økning på 2 % sammenlignet med mai 2005. Yieldutviklingen henger i hovedsak sammen med en økt andel ruter med relativt sett høyere yield. Salg over internett var i mai 83 %.

ANNONSE
Forrige artikkelFørste Boeing 777 landet på Oslo Lufthavn Gardermoen
Neste artikkelNy rekord for Oslo Lufthavn Gardermoen