Nyhetsstudio

Her får du korte nyhetsmeldinger som ikke blir bearbeidet som fulle nyhetssaker men som notiser og registreringer. 

Nyhetsstudio 1