Øker kapasiteten på flere ruter

En av selskapets tidligere innhentede Dash-8 FOTO: Widerøe

(Pressemelding) Widerøe fraktet 2,5 % færre passasjerer i mars 2023 sammenlignet med mars 2022. Dette skyldes delvis at Widerøe hadde 1,2 % færre seter tilgjengelig i markedet i mars sammenlignet med året før. I tillegg har de andre, norske flyselskapene økt antall tilbudte seter i perioden noe som gjør at Widerøe har mistet noe markedsandel i mars.

Det generelle prisnivået på flybilletter har økt. Dette er en naturlig og ventet utvikling sett i lys av prisutvikling på drivstoff, ekstrem lav kronekurs og innføring av full flypassasjeravgift fra 1. juli 2022. Prisveksten er likevel i tråd med den generelle prisveksten i samfunnet.  

Halvering av maksimalprisen på kortbanenettet fra 2024 vil ha stor betydning for de som bor i Distrikts-Norge. Det er en anerkjennelse for mange som lever og bor i store deler av Norge at fly er helt nødvendig kollektivtransport. Det er imidlertid viktig å understreke at dette kun gjelder anbudsruter, ikke flyruter generelt.  

– Det finnes mange modeller som vil få ned prisen på flyreiser i Distrikts-Norge. Dette er én av dem. Dersom prisene skal ned på kommersielle ruter kan dette kun gjøres på to måter; enten må staten subsidiere deler av billettprisen, eller kutte i skatter og avgifter, sier konsernsjef i Widerøe Stein Nilsen 

-Norske flyselskap har ikke tjent penger på mange år, og selv med dagens priser klarer ikke inntektene å dekke kostnadene. Det er derfor ikke realistisk at flyselskapene skal klare å redusere prisene på kommersielle ruter på egen kjøl. Skal disse prisene reduseres må det tas grep politisk, fortsetter han.  

Som konsekvens av lavere etterspørsel, økte skatter og avgifter, økte drivstoffpriser og lav kronekurs har kapasiteten på viktige distriktsruter vært lavere enn behovet vinteren 23. Dette har vært en utfordring langs hele norskekysten, men spesielt i Nord-Norge. Strekningen mellom Tromsø og Bodø hadde 33% lavere kapasitet enn 2019. Dette har resultert i uheldige flaskehalser for internreiser i Nord-Norge. Widerøe øker derfor egen kapasitet internt i Nord-Norge betydelig i sommerprogrammet. Antall seter som tilbys mellom Tromsø og Bodø øker med 116%. Antall seter som tilbys mellom Bodø og Trondheim økes med 146%. I tillegg økes kapasiteten mellom Bodø og Leknes med 20% og det vil bli flere videreforbindelser til Oslo for Lofotingene. Sist, men ikke minst kommer den populære og etterlengtede direkteruten tilbake mellom Oslo og Brønnøysund, og ruten mellom Oslo og Sandnessjøen innføres frem til oktober.I tillegg økes kapasiteten på viktige Vestlandsruter til og fra Bergen, Florø, Ålesund, Kristiansund, Kristiansand og Molde.  

– Dette er gode nyheter for Nord-Norge, sier konsernsjef Stein Nilsen. -Vi legger bak oss en periode med alt for dårlig kapasitet på viktige kollektivruter i Nord-Norge. Dette tar vi nå tak i og nordlendingene vil merke en betydelig forbedring i tilgjengeligheten fremover, fortsetter han. – Vi øker også kapasiteten på viktige ruter for oljeindustrien på Vestlandet. Dette har vært etterspurt fra næringen selv, og nå håper vi at nyhetene blir godt mottatt, avslutter Nilsen.

ANNONSE
Forrige artikkelSAS lanserer SAS-Bio som inkluderer biodrivstoff
Neste artikkelLufthansa støvsuger markedet for brukte Airbus A350