Totalt reiste 2 248 748 passasjerer til, fra eller via Avinors lufthavner i februar 2022. Dette er en økning på 207 prosent sammenlignet med samme måned i 2021, men samtidig 42 prosent færre enn siste normalår i 2019. Utenlandsreiser, særlig charter øker mest, mens «offshore» går noe ned.

I samme periode i fjor lå trafikken på et lavt nivå grunnet de da gjeldende restriksjonene i Norge og verden. Lettelsene som har kommet inn i 2022 har på nytt åpnet opp mulighetene for å fritt reise i inn og utland i mye større grad enn vi har kunnet de siste to årene.

– Dette ser vi tydelig i våre passasjertall, og vi er fornøyde med at aktiviteten tar seg godt opp og den positive effekten dette har på alle arbeidsplassene tilknyttet Avinor sine lufthavner og besøksnæringen i Norge generelt, sier Gaute Skallerud Riise, direktør for trafikkutvikling i Avinor.

Betyr mye for reiselivet

Besøksnæringen i Norge gleder seg over at flytrafikken vender tilbake og mener de betyr mye for både arbeidsplasser og verdiskaping.

– Det er svært gledelig å se at de reisende er på vei tilbake til Oslo lufthavn. Oslo er, i likhet med mange andre norske steder, avhengig av besøkende fra fjern og nær. De betyr enormt mye for oss i besøksnæringen og de mange tusen arbeidsplassene knyttet til den. Det at vi nå ser lys i enden av tunellen, etter to meget krevende år med pandemi, er motiverende og positivt, sier administrerende direktør i VisitOSLO, Christian Lunde.

Også i Bergen er de glade for at trafikken nå er på vei tilbake.

– Det er svært gledelig at flytrafikken på Bergen Lufthavn tar seg opp igjen. Reiselivet på Vestlandet er helt avhengig av god tilgjengelighet med fly, og nå merker vi virkelig at det er attraktivt for både nordmenn og utlendinger å besøke Bergensregionen, sier Anders Nyland, Reiselivsdirektør i Visit Bergen.

Trafikktallene for de fire største lufthavnene i februar fordeler seg slik (sammenlignet med 2021)*

Oslo lufthavn
• Innenriks: 203,3 prosent flere passasjerer – totalt 523 386
• Utenriks: 1043,4 prosent flere passasjerer – totalt 519 017
• Kommersielle flybevegelser: 112,1 prosent – totalt 11 013

Bergen lufthavn
• Innenriks: 111,4 prosent flere passasjerer – totalt 223 064
• Utenriks: 1231,3 prosent flere passasjerer – totalt 75 856
• Kommersielle flybevegelser: 31,8 prosent – totalt 6 101

Stavanger lufthavn
• Innenriks: 1254 prosent flere passasjerer – totalt 110 644
• Utenriks: 1444,4 prosent flere passasjerer – totalt 46 378
• Kommersielle flybevegelser: 23,1 prosent – totalt 3 700

Trondheim lufthavn
• Innenriks: 155,9 prosent flere passasjerer – totalt 167 575
• Utenriks: 4431,6 prosent flere passasjerer – totalt 25 105
• Kommersielle flybevegelser: 53,9 prosent – totalt 3 329

*Kommersielle flybevegelser inkluderer rute-, charter-, og fraktfly, samt offshore helikopter.

ANNONSE
Forrige artikkelSAS og Apollo har signert sommeravtale
Neste artikkelHar hasteregistrert flyene over på russisk flyregister