Ønsker innspill for å  fremskynde null- og lavutslippsfly i norsk luftfart

Samferdselsdepartementet ber nå om innspill til det videre arbeidet med å fremskynde omstillingen mot null- og lavutslippsluftfart slik at de første kommersielle nullutslippsflyene innfases i Norge så snart teknologien tillater det.

– Et av de sentrale temaene i regjeringens luftfartsstrategi, er å legge til rette for en luftfart som utvikler seg i en klima- og miljømessig bærekraftig retning. Dette forutsetter blant annet en omstilling til null- og lavutslippsløsninger. For å følge opp strategien på dette punktet ønsker vi nå å innhente innspill til vårt videre arbeid med å fase inn ny teknologi, i første omgang i den regionale luftfarten, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygaard.

Samferdselsdepartementet ønsker å innhente innspill til, og å avklare behovet for, konkrete myndighetstiltak utover allerede eksisterende virkemidler og tilrettelegging fra Luftfartstilsynet og Avinor sin side. I tillegg søker departementet å avklare hvordan eventuelle tiltak bør innrettes for å gi størst nytte sett opp mot forventede kostnader, når ulike tiltak bør prioriteres tidsmessig.

Høringen er rettet mot andre typer energibærere enn bærekraftig flydrivstoff, for eksempel batteri og hydrogen. Bærekraftig flydrivstoff vil bli fulgt opp gjennom andre prosesser.    

Andre instanser enn de som står på høringslisten er også velkomne til å gi innspill. Høringsfristen er 29. september 2023

ANNONSE
Forrige artikkelHurtigruten og Havila Kystruten rangert på topp
Neste artikkelFlyplasstreik i Genève – ingen avganger på fire timer fredag