Foto: Hans O. Nyborg

Totalt reiste 3 692 403 passasjerer til, fra eller via Avinors lufthavner i april 2022. Dette er en økning på 349 prosent sammenlignet med samme måned i 2021. Den største økningen skjer på flytrafikk til og fra utlandet. Sammenliknet med 2019 var det 13 prosent færre passasjerer i april.

Antall kommersielle flybevegelser har økt fra 29 100 til 50 917 i april 2022, noe som tilsvarer en økning på 75 prosent sammenliknet med april 2021. Sammenliknet med april 2019 var det 3 prosent færre flybevegelser.

Antall passasjerer som reiste til og fra utlandet har gått fra 65 180 passasjerer på Avinors lufthavner i 2021 til 1 315 930 i april 2022. Det tilsvarer en økning på 1 919 prosent. Sammenlikner man tallene med 2019, var det 27 prosent færre passasjerer.

Glade på vegne av besøksnæringen
At trafikktallene går så kraftig opp sammenliknet med april 2021, skyldes de da gjeldende restriksjonene i Norge og verden. Lettelsene som har kommet inn i 2022 har på nytt åpnet opp mulighetene for fritt å reise i inn- og utland i mye større grad enn vi har kunnet de siste to årene.

– Vi ser et tydelig oppsving i trafikktallene, både på antall passasjerer og på antall flybevegelser, og det mener vi har en positiv effekt på arbeidsplasser tilknyttet våre lufthavner, og på hele besøksnæringen i landet, sier Gaute Skallerud Riise, direktør for trafikkutvikling i Avinor.

Betyr mye for reiselivet

I den norske besøksnæringen merker de allerede effektene av at flytrafikken har tatt seg opp og mener dette betyr mye for en næring som har slitt veldig gjennom pandemien.

– Vi er svært fornøyde med at Avinors trafikktall peker oppover. For Oslo er det viktig med et godt rutenettverk på Oslo lufthavn. Oslos besøksnæring opplever svært høy aktivitet for tiden, og vi går nå inn i en sommersesong med en fornyet optimisme og motivasjon, sier administrerende direktør i VisitOSLO, Christian Lunde.

Også i Trondheim er de glade for at trafikken nå er på vei tilbake.

– Vi er glade for at mange flyselskaper har valgt å satse på Trondheim lufthavn Værnes. Et godt rutetilbud er svært viktig for å utvikle næringslivet i regionen, og ikke minst for å trekke besøkende til Trøndelag, sier leder i næringsforening i Trondheimsregionen Berit Rian.

Trafikktallene for de fire største lufthavnene i april fordeler seg slik (sammenlignet med 2021)*


Oslo lufthavn
• Innenriks: 330 prosent flere passasjerer – totalt 856 131
• Utenriks: 1951 prosent flere passasjerer – totalt 992 255
• Kommersielle flybevegelser: 190 prosent – totalt 16 668

Bergen lufthavn
• Innenriks: 164 prosent flere passasjerer – totalt 323 359
• Utenriks: 1531 prosent flere passasjerer – totalt 144 265
• Kommersielle flybevegelser: 67 prosent – totalt 7 466

Stavanger lufthavn
• Innenriks: 238 prosent flere passasjerer – totalt 181 294
• Utenriks: 1432 prosent flere passasjerer – totalt 91 169
• Kommersielle flybevegelser: 73 prosent – totalt 4 754

Trondheim lufthavn
• Innenriks: 253 prosent flere passasjerer – totalt 269 950
• Utenriks: 4774 prosent flere passasjerer – totalt 47 275
• Kommersielle flybevegelser: 103 prosent – totalt 4 269

Website | + posts

Hans Olav Nyborg har stått bak Hangar.no siden år 2000. Nettsiden har tatt for seg nyhetsbildet fra luftfart i både Norden og i det internasjonale markedet. Gjennom de siste 18 årene har fokus for bloggsiden ligget på hendelser og ulykker innen luftfarten. Nyborg har jobbet som journalist og fotograf innen TV, radio og avis siden 1988.

E-post: hansolav@hangar.no

ANNONSE
Previous articleNAC blir lanseringskunde for Embraer P2F
Next article Satte rekord for sjømatfrakt fra Norge i 2021