Totalt reiste 4 201 183 passasjerer til, fra eller via Avinors lufthavner i juli 2022. Det er en økning på 78 prosent fra samme måned i fjor.

Trafikkøkningen på passasjersiden fortsetter å være størst på utlandstrafikken. I juli reiste 2 221 754 passasjerer utenlands, en økning på 369 prosent fra juli 2021. Da var antall reisende 473 422.

Innenlandstrafikken fortsetter å holde seg stabil. I juli reiste 1 935 499 passasjerer innenlands, en økning på 5 prosent, fra 1 847 844 i juli 2021.

Sammenlignet med normalåret 2019 har antall passasjerer totalt gått ned med 18 prosent. I juli 2019 reiste det 5 096 024 passasjerer fra Avinors lufthavner, mot 4 201 183 i juli 2022.  

Antall flybevegelser i juli gikk ned med 12 prosent sammenlignet med 2019. Det var i juli 2022 49 866 avganger og ankomster fra Avinors lufthavner, sammenlignet med 56 682 samme måned i 2019.

– Vi har sett en jevn oppgang i flytrafikken gjennom 2021 og 2022. Det er ikke overraskende når vi sakte, men sikkert trer ut av pandemien. Likevel ble tallene for juli betydelig påvirket av SAS-streiken, der mange passasjerer ikke fikk gjennomført reisene sine på grunn av kansellerte fly. På Oslo lufthavn utgjorde det ca. 20 prosent av de reisende vi hadde forventet på forhånd, forklarer direktør for trafikkutvikling i Avinor, Gaute Skallerud Riise.

Merkbar gjenåpningseffekt
I løpet av det første halvåret i 2022 reiste 24 150 283 passasjerer til, fra eller via Avinors lufthavner, som er en økning på 192 prosent fra 2021. Sammenlignet med 2019 er det en nedgang på 23 prosent.

Utenlandstrafikken opplever også her størst vekst hittil i år, med 810 prosent sammenlignet med 2021. I 2022 reiste 9 173 144 utenlands, sammenlignet med 1 007 672 i 2021.

Totalt for de første seks månedene i 2022 reiste 14 659 438 innenlands, sammenlignet med 6 945 975 i 2021. Det er en økning på 111 prosent.

En hektisk sommer på Svalbard
Svalbard lufthavn er den av Avinors 43 lufthavner som har hatt størst økning i antall passasjerer sammenlignet med samme måned i fjor. Med 21 742 reisende utgjør dette en økning på hele 168 prosent. I juli 2021 var tallet 8 127.

– Den store økningen kommer av antall charterfly som går til og fra Svalbard lufthavn. Sammenlignet med 2019 har vi doblet antallet charterfly. Det har vært en enorm økning i interessen for cruise i arktiske områder, og som en følge er det mange som ønsker å fly til Svalbard, forklarer lufthavnsjef Hans Jørgen Bugge.

Turistene flyr i hovedsak inn fra Paris, Hannover og Zürich for å være med på såkalte ekspedisjonscruise, forklarer lufthavnsjefen.

Stor økning på Oslo lufthavn
Totalt for det første halvåret i 2021 er det Oslo lufthavn som opplever størst økning i antall reisende. Med 12 043 014 passasjerer utgjør dette en økning på 310 prosent sammenlignet med første halvår i 2021.

– Dette er veldig hyggelige tall og jeg er glad for at trafikken har tatt seg opp. At trafikken er på vei tilbake og at så mange velger å fly er viktig for den norske besøksnæringen, næringslivet og reiselivet. Luftfarten skaper svært mange arbeidsplasser og store verdier for næringslivet, sier lufthavndirektør, Stine Ramstad Westby.

– Vi har jobbet knallhardt med å forberede oss på den første normale sommeren etter pandemien, og for at alle reisende skal få en så god opplevelse som mulig på Oslo lufthavn og alle Avinors lufthavner. Det skal vi fortsette med også utover høsten og videre, avslutter hun.

ANNONSE
Forrige artikkel110.000 reisende med Play
Neste artikkelAnnual open water swim returns to Western Australia in February