Foto: Hans Olav Nyborg

Resultatet for det norske flyselskapet i første kvartal av 2024 før skatt endte på minus 62,8 millioner dollar i årets første kvartal. Det tilsvarer et tap på 680 millioner norske kroner.

Selv forsøker selskapet å legge frem resultatet som en forsiktig og lønnsom vekst.

-Første kvartal har vist stor forbedring på alle beregninger sammenlignet med første kvartal året før. ASK økte med ca. 72 % fra år til år, og kabinfaktorene økte med 19 prosentpoeng med forbedrede inntekter per passasjer. Norse Atlantic fortsatte å vise robust operasjonell fortreffelighet ettersom 100 % av kvartalets planlagte flyreiser ble gjennomført som planlagt. Norse er på vei mot lønnsomhet året rundt, og en vellykket sommer 2024 er det neste viktige springbrettet på den reisen, sier Bjørn Tore Larsen, administrerende direktør og grunnlegger Norse Atlantic Airways.

Flyselskapet fikk 201 462 passasjerer som ble fraktet i første kvartal av 2024, noe som er opp 83 % sammenlignet med første kvartal av 2023.

-Vi ser frem til den travleste sommersesongen så langt i Norse Atlantic sin korte historie. I løpet av sommeren øker flyflåten som opereres i Norses eget nettverk fra 10 til 12 fly, noe som representerer en kapasitetsvekst på 20 %, legger Larsen til.

Norse skriver i en pressemelding at det etter kvartalsslutt har sikret seg en rullerende kredittfasilitet på 20 millioner amerikanske dollar fra selskapets to største aksjonærer med det formål å gi en likviditetsbuffer før man går inn i den mer kontantgenererende sommersesongen.

Det er selskapet Scorpio og gründer Bjørn Tore Larsen som hver har gått inn med mer kapital.

I selskapets kvartalsrapport har styret i selskapet et håp om at det meste nå skal gå på skinner for at Norse Atlantic blir lønnsom i 2024, men tar samtidig et forbehold om at fyllingsgrad, billettpriser eller drivstoffpriser kan bevege seg i feil retning, da kan selskapet være avhengig av å sikre mer finansiering fra sine eiere. 

ANNONSE
Forrige artikkelAvinor; Flyene er fullere, nedgang i flybevegelser
Neste artikkel98.500 passasjerer hos Norse Atlantic i april måned