Pakistan International Airlines (PIA) er i økonomisk krise og ledelsen i selskapet har i møter med myndighetene i Pakistan siste ukene bedt om mer penger i kassen. I følge flyselskapet er det helt nødvendig med en kapitalpakke som monner i forhold til driften.

Myndighetene i Pakistan har allerede ved to tilfeller reddet flyselskapet ved å skyte inn kapital på en ellers så tom konto. Nå sier myndighetene at det ikke er mulig å gå inn med mer penger i henhold til en avtale og regelverket fra International Monetary Fund (IMF).

Flyselskapets ledelse sier de trenger desperat penger til å få reparert og utført service på flyene i flåten, i tillegg trengs det penger for å gjøre opp utenlandske lån skriver avisen The Express Tribune .

Hans Olav Nyborg har stått bak Hangar.no siden år 2000. Nettsiden har tatt for seg nyhetsbildet fra luftfart i både Norden og i det internasjonale markedet. Gjennom de siste 18 årene har fokus for bloggsiden ligget på hendelser og ulykker innen luftfarten. Nyborg har jobbet som journalist og fotograf innen TV, radio og avis siden 1988. E-post: hansolav@hangar.no