PIA – Pakistan International Airlines har på nytt fått en kort frist fra EU om å forbedre sitt vedlikehold av flyene i flåten.

Det er luftfartsavdelingen i EU som har utstedt en advarsel til flyselskapet, hvis ikke vil selskapet få flyforbud i hele EU og EØS.

Flyselskapet  skylder på at en av direktørene har ansatt en person som skal ha ansvaret for vedlikeholdet i selskapet, og denne personen har vist seg ikke å inneha den kompetansen som kreves for å kunne overvåke og fullføre nødvendig vedlikehold.

Innen tre måneder må selskapet ha vist seg bedre på vedlikehold når EU på nytt tester selskapets logger og arbeide.