Piloter i finsk flyselskap nekter å jobbe overtid

Piloter som er ansatt i det finsk-danske flyselskapet Nordic Regional Airlines (NORRA), har siden søndag 23. desember nektet å jobbe overtid.

I følge den finske TV-kanalen YLE er det en aksjon som er igangsatt mellom pilotene hvor det nektes å jobbe overtid. Det er rundt 250 piloter som jobber for flyselskapet.

I følge YLE er årsaken bak overtidsnekten at forhandlinger rundt nye arbeidskontrakter er gått i stå. Flyselskapet er delvis kjøpt opp av det danske selskapet Danish Air Transport DAT som eier det sammen med det finske flyselskapet Finnair.

Pilotene nekter også å endre på oppsatt skift eller at skift for kolleger som skulle bli syke.

Finnair som bruker NORRA til å fly flere regionale ruter for seg vet enda ikke hvordan aksjonene hos pilotene vil få konsekvenser for avviklingen av flytrafikken fremover.

Hans Olav Nyborg har stått bak Hangar.no siden år 2000. Nettsiden har tatt for seg nyhetsbildet fra luftfart i både Norden og i det internasjonale markedet. Gjennom de siste 18 årene har fokus for bloggsiden ligget på hendelser og ulykker innen luftfarten. Nyborg har jobbet som journalist og fotograf innen TV, radio og avis siden 1988. E-post: hansolav@hangar.no