Regjeringen innkalte til pressekonferanse om luftfarten i Vandrehallen på Stortinget torsdag kveld. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og næringsminister Iselin Nybø (V) møtte pressen.

Budskapet var at regjeringen nå velger å gi en økonomipakke som skal komme luftfarten til gode. Det skal være minst seks politiske partier som har stilt seg bak denne pakken.

Regjeringen har blitt enig sammen med Arbeiderpartiet vil stille med en garanti på seks milliarder kroner til flyselskap registrert i Norge.

Fra disse pengene kan Norwegian hente ut 3 milliard kroner, og SAS 1,5 milliard kroner, og Widerøe samt andre norske selskap kan hente 1,5 milliarder på deling.

Lån garanteres opp til 90 prosent av beløpet. Resten, 10 prosent må komme fra private banker. Det kreves også en egenandel på åtte prosent.

Det foreslås å etablere en statlig lånegaranti på til sammen 6 milliarder kroner. Av disse er 3 milliarder rettet mot Norwegian, 1,5 milliarder mot SAS og resterende 1,5 milliarder mot Widerøe og øvrige flyselskaper.

Garantiordningen vil bli organisert gjennom Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK). Staten bidrar med 90 prosent av garantien forutsatt at eksterne banker, kredittinstitusjoner eller andre kommersielle motparter stiller med resterende 10 prosent.

Krav til selskapene

Det stilles krav til selskapenes soliditet for å kunne benytte seg av lånegarantien. For selskaper som ikke hadde en egenkapitalandel på minst 8 prosent ved slutten av siste kvartalsrapportering før koronakrisen, må de finansielle kreditorene frafalle renter og utsette avdrag i 3 måneder for å få tilgang til garantiene. Disse selskapene må i løpet av perioden også gjennomføre tiltak for å forbedre balansen ytterligere.

SAS og Widerøe tilfredsstiller egenkapitalkravet. For Norwegian blir det stilt til rådighet en umiddelbar fasilitet på 300 millioner kroner. Når og hvis selskapet oppnår lettelser i renter og avdrag fra kreditorene, vil det stilles til rådighet ytterligere 1,2 milliarder kroner. De siste 1,5 milliarder kronene vil stilles til rådighet når selskapet har forbedret soliditeten til et tilfredsstillende nivå. 

Norwegian har hatt finansielle utfordringer også før koronakrisen, og med dette opplegget er vi tydelige på at både eiere og långivere må bidra til en bedre finansiell situasjon for selskapet, dersom staten skal stille opp med garantier. Samtidig stiller vi gjennom garantiordningen betydelige beløp tilgjengelig, dersom de er villige til det.

Garantiordningen er avhengig av godkjennelse fra EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Sikrer minimumsnivå for flytilbudet

Partiene er også enige om en å sikre et minimumsnivå i flytilbudet i Norge i tiden fremover. Målet er ikke å erstatte det kommersielle tilbudet, men å sikre at dersom det ikke er grunnlag for et kommersielt tilbud, så trer en garanti inn for å tilby et begrenset flytilbud i denne kritiske perioden.

Dette vil gjøres gjennom direktetildelinger til selskapene. Samferdselsdepartementet jobber nå med å få dette på plass. Norwegian, SAS og Widerøe vil få tildelt ruter.

Omfattende tiltak for norsk luftfart

Det har på kort tid kommet en rekke tiltak for å avhjelpe den krevende situasjonen i norsk luftfart, slik at flyselskaper i Norge skal ha mulighet til å overleve og sikre arbeidsplasser.

Tiltak for å redusere flyselskapenes kostnader

  • Fritak fra flypassasjeravgiften fra 1.1.2020
  • Fritak fra de tre avgiftene til Avinor som til sammen utgjør lufthavnavgiftene
  • Redusert moms på transport
  • Redusert arbeidsgiveravgift
  • Utsatt skatt
  • Endringer i permitteringsregelverket
  • Sikre kompensasjon til Widerøe knyttet til statlige anbudsruter i tråd med Stortingets vedtak 19. mars 2020

Samferdselsministeren var glad for å kunne legge frem en slik kraftfull pakke til flyselskapene. Norge skal sikre et minimums tilbud gjennom Avinor, hvor Staten dekker merkostander for driften av tilbudet.

ANNONSE
Forrige artikkelSA Express innstiller alle flyvninger – usikkert om selskapet starter opp igjen
Neste artikkelWiderøe kommenterer lånegarantien fra regjeringen