Flyselskapet Qatar Airways varsler gjennom en e-post til sine ansatte at det ikke er mulig å fortsette med det antallet av ansatte selskapet har nå. direktør i selskapet Al Baker skriver til sine ansatte at ledelsen vil måtte ta store innhugg i antallet som jobber både på bakken og i luften.

Uten å spesifisere hvor mange det er snakk om, vil det gå hardt ut over mange av de 45.000 selskapet har på løønningslistene.

Direktøren skriver i Følge FlightGlobal at antallet ansatte som må gå vil bli gjort kjent de neste ukene fremover. Det er krisen rundt korornaviruset og en lammet flybransje som nå får selskapet til å måtte si opp et stort antall ansatte.

Qatar Airways er ett av få flyselskap som har forsøkt å opprettholde mange av sine internasjonale ruter, men dette har blitt vanskeligere og vanskeligere på grunn av stengte grenser.

Selskapet flyr fortsatt ruten mellom Doha og Oslo.