Rana: Ny utlysning skal ikke forsinke flyplassprosjektet

En ny lufthavn på Helgeland er viktig for utviklingen av regionen, og den skal bygges ved Mo i Rana. I dag har Avinor bestemt at de vil lyse ut byggekontrakten på nytt, men er tydelige på at prosjektet vil kunne holde omtrent samme fremdrift, slik at lufthavnen kan stå ferdig i 2025.

– Lokalt næringsliv og kommunen har spilt en viktig rolle og tatt et stort ansvar for drive fram prosjektet med å bygge ny lufthavn i Mo i Rana. Ikke minst har Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS (PLU) vært avgjørende, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

PLU gjennomførte i 2019 en anbudskonkurranse om byggingen av den nye lufthavna, og tildelte kontrakten til Peab i januar 2020. Våren 2020 vedtok Samferdselsdepartementet at Avinor skulle overta ansvaret for den videre planleggingen og byggingen av den nye lufthavna.

Regjeringen la i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett fram forslag om en investeringsbeslutning. Dette er avgjørende for at arbeidet med lufthavnen kan gå i gang for alvor. Det forutsettes at Stortinget vedtar prosjektet.

– Ny lutfthavn ved Mo i Rana har vært planlagt lenge. Med regjeringens forslag til Stortinget, viser vi med all tydelighet at denne flyplassen skal bygges, og vi er opptatt av rask fremdrift. Det er også et svært tydelig signal til alle som vurderer etablering av næringsvirksomhet i regionen og som vil satse på en fremtid på Helgeland, sier Hareide.

Avinor har hatt en intensjon om å overta Peab-kontrakten, men etter en samlet vurdering har Avinor kommet fram til at selskapet ikke kan gå videre med Peab-kontrakten, men i stedet vil lyse ut en ny konkurranse om prosjektet.

Som offentlig utbygger må Avinor følge anskaffelsesregelverket, og dette setter begrensninger på hvor mye en kontrakt kan endres etter tildeling. Avinor mener det er behov for å gjøre endringer i Peab-kontrakten, knyttet til både kostnader, byggetid og miljøaspekter, og at endringsbehovene gir høy risiko for å bryte anskaffelsesregelverket ved å overta kontrakten.

– Avinor vil starte arbeidet med den nye konkurransen umiddelbart og raskt få på plass en byggherreorganisasjon. Målet er å komme i gang med forberedende arbeider allerede til høsten, så langt det er mulig innenfor gjeldende regelverk. Avinors oppdrag er mottatt og forstått. Nå skal prosjektet gå fra plan til bygging. De legger opp til byggestart våren 2022, og da kan flyplassen stå ferdig i 2025, sier samferdselsministeren.

ANNONSE
Forrige artikkel(+) Nå skal det bli nytt forsøk med avisiningshangar på Gardermoen
Neste artikkelTilbakeblikk: Flesland lufthavn 1987