SAS Teknisk Base på Gardermoen består av ca. 200 ansatte med døgnkontinuerlig produksjon, der den største andelen normalt foregår på natt. SAS Technical Operations har et mål om å levere flyvedlikehold til SAS Standard, til lavest mulige kostnad og i henhold til SAS DNA; Safety, Punctuality og Care. Safety er en selvklar førsteprioritet i SAS.SAS Teknisk Base søker nå en Receiving Inspector, og vi søker deg som forstår viktigheten av nøyaktighet og å følge fastsatte prosedyrer og bestemmelser.

Receiving Inspector skal kontrollere og sikre at alt materiell som kommer inn til SAS Technical Operations er i henhold til avtalt kvalitet og tilfredsstiller alle krav til materiell bruk på fly.

Som en del av SAS Technical Operations organisasjon må våre Receiving Inspectors ha relevant kjennskap til innholdet i Commision regulation (EU) No. 1321/2014 Annex I (Part-M) annex II (Part-145), commision regulation (EU) No 748/2012 Annex I (Part-21) som innebærer rammeverket for vår MOE innen fagfeltene, innkjøp, receiving inspection, lagring, håndtering av fly komponenter og flymateriell.

Herunder:  

 • Sikre at materiellet som ankommer SAS er i henhold til våre krav og spesifikasjoner.
 • Sikre at materiellet er produsert og mottatt fra en godkjent produsent/leverandør.
 • Verifisere sertifikater og sertifikattyper som følger materiellet.
 • Kjenne til kriteriene for å avdekke unapproved parts/bogus parts.
 • Inngående kjennskap til klassifisering av materiell class / supplier group, dokumentasjonstyper osv.
 • Fortrolig med merking av kjemikalier og kunne hente ut relevante sikkerhetsdatablader.
 • Generell kunnskap om Aircraft Maintenance Manual (AMM) og Illustrated Parts Catalogue (IPC).

Formell kompetanse:

 • Videregående skole, logistikk eller teknisk linje.
 • Førerkort for bil.
 • Truckførerbevis (ønskelig).

Erfaring (relevant erfaring kan i noen tilfeller veie opp for manglende formell utdannelse):

 • Grunnleggende forståelse for håndtering av flymateriell.
 • 3 års relevant erfaring (f.eks. arbeid med vedlikehold av fly / komponenter, lager).
 • Helhetsforståelse for logistikk og lagerarbeid.
 • Kunnskap om aktuelle myndighetskrav som gjelder arbeidsområdet og som beskrives i SAS MOE.
 • AMOS materiellstyringssystem og forståelse for IT systemer.

Personlige egenskaper: 

 • Nøyaktig
 • Kvalitetsbevisst
 • Ansvarlig og engasjert
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig.
 • Forstå svensk og dansk
 • Høy stressterskel.

Sikkerhetskrav:

Våre lokaler og arbeidet er plassert innen flyplassens sikkerhetsrelaterte område. Du må derfor ha uttømmende politiattest/plettfri vandel og godkjennes av luftfartsmyndighetene. Mer informasjon kan du lese på www.Luftfartstilsynet.no. Rusmiddeltest er også pålagt forut for en ansettelse. 

Arbeidet vil foregå på en 2-skift ordning som innebærer dag- og kveldsvakter samt helger. Stillingen lønnes etter tariffavtale.  

Vi vil behandle søknader fortløpende og ser frem til å motta din CV og søknad snarest.