Regjeringen har i dag foreslått for Stortinget å bevilge 1,5 milliarder kroner til mulig deltakelse i et hybridlån utstedt av Norwegian.

– Vi har tro på at et rekonstruert Norwegian kan være en viktig aktør i norsk luftfart i fremtiden, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen har satt flere forutsetninger for å delta i rekonstruksjonen, som blant annet inkluderer krav om at selskapet må tilføres nødvendig ny kapital på minimum 4,5 milliarder kroner, hovedsakelig fra institusjonelle og strategiske investorer, og at hybridlånet skjer på markedsmessige vilkår. En eventuell deltakelse avhenger av den pågående rekonstruksjonprosessen i Norwegian.

– Lykkes Norwegian med dette arbeidet, har regjeringen sagt at vi kan bidra med et hybridlån. Men det er en krevende prosess selskapet er i gang med, og Norwegian er blant annet avhengige av å få inn langsiktige og strategiske eiere. Staten har ikke ambisjoner om å bli eier i Norwegian, sier næringsminister Iselin Nybø.

ANNONSE
Forrige artikkelAuksjonerer bort inventar fra Berlin Tegel flyplass
Neste artikkelVil gi mer støtte til Avinor og private flyplasser