Hangar.no
Foto: SAS
Norge

Regjeringen går inn for å skattelegge bonsupoeng

Regjeringen i Norge ønsker at arbeidsgiver heretter skal skattelegge ansatte som opptjener seg bonuspoeng på flyreiser, i jobbsammenheng.

Bonuspoeng på flyreiser har i prinsippet hatt klassifisering som skattepliktig, men det er det ikke mange arbeidstagere som har valgt å oppføre i selvangivelsen. I følge nettstedet FriFagbevegelse.no   skal arbeidstagere som opptjener bonuspoeng på tjenestereiser, og bruker dem på privat ferie nå skatte av disse. Det er arbeidsgiveren som får ansvaret med å trekke skatt av denne typen bonuspoeng. Det samme vil gjelde for bonuspoeng som opptjenes gjennom kredittkort, hotellovernattinger osv.

Dersom bonuspoeng-ordingene blir vedtatt skattelagt fra arbeidsgiversiden, vil det bli langt dyrere for ansatte å nyte godt av slike frynsegoder.

I forslaget fra regjeringen heter det blant annet;

Når ein arbeidstakar gjer private kjøp med flybonus eller andre bonusytingar som er tente
opp som følgje av reiser dekte i arbeidsforholdet, går det fram av
Skatteforvaltningshandboka at det er arbeidsgjevar som skal gje lønsopplysningar om
ytinga. Opplysningsplikta gjeld òg der bonuspoenga vert tente opp på ein bonuskonto som
står i namnet til arbeidstakaren….

Departementet legg til grunn at skatteplikt og rapporteringsplikt m.m. skal gjelde for
rabattar som tilsette får frå arbeidsgjevar sine forretningspartnarar. Departementet
presiserer at forretningspartnar her vert nytta som eit omfattande omgrep. I tillegg til
leverandørar og kundar av arbeidsgjevaren, er omgrepet meint å omfatte alle partar som
arbeidsgjevar har inngått avtale om kjøp eller sal av varer eller tenester med. Det vil òg
omfatte rabattar som tilsette tek imot frå tredjepartar når den tilsette kjøper varer eller
tenester frå tredjeparten på vegner av arbeidsgjevaren, og deretter får kostnadene
refunderte. Dette vil til dømes gjelde privat bruk av bonuspoeng som den tilsette har tent
opp ved kjøp av flybillett til tenestereise når arbeidsgjevar har refundert billettkostnaden….

 

Følg oss og lik oss:

Andre nyheter

SunExpress også til Oslo med Tyrkiaruter i 2019

KLM og Air France på offensiven – øker sterkt i vinter til Skandinavia

Norwegian-selskap får DOT-godkjennelse i USA