Regjeringen foreslår at Stortinget fatter et utbyggingsvedtak for ny lufthavn ved Mo i Rana. Forventet kostnad for prosjektet er 2,8 milliarder kroner. Lufthavna skal bygges av Avinor, og utbyggingen skal finansieres av staten og et lokalt bidrag på 600 millioner kroner. Byggestarten vil skje med det lokale bidraget.

– Ny lufthavn på Helgeland er viktig for utviklingen av regionen. Vi har derfor vært tydelige på at denne flyplassen skal bygges, og det skal skje ved Mo i Rana. Regjeringen gir nå klarsignal til at lufthavna skal bygges, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Videre foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett at Stortinget bevilger 85 millioner kroner i til Avinor AS i 2021 for å dekke selskapets planleggingskostnader for den nye lufthavna i 2021.

I Nasjonal transportplan 2022–2033 er forventet kostnad (styringsramme) for den nye lufthavna 2,4 milliarder kroner, og regjeringen foreslår å sette av 1,8 milliarder kroner til den nye lufthavna i første seksårsperiode. Etter en ekstern kvalitetssikring (KS2) foreslår regjeringen nå en styringsramme på 2,8 milliarder kroner. Det forventede statlige bidraget økes dermed til 2,2 milliarder kroner. Regjeringen foreslår at staten skal dekke eventuelle kostnadsoverskridelser opp til 3,3 milliarder kroner. Avinor bærer risikoen for overskridelser ut over dette.

Lufthavnene i Mosjøen og Sandnessjøen opprettholdes

– En ny lufthavn vil gi muligheter for å lande og lette med større fly, og dette vil legge grunnlaget for videre næringsutvikling innenfor reiseliv og industri i regionen. Samtidig er dagens kortbaneflyplasser i Mosjøen og Sandnessjøen viktige for lokalsamfunnene. Lufthavnene er viktige både for lokalbefolkningen og næringslivet, og for helsevesenets behov for ambulanseflyginger. Derfor skal lufthavnene i Mosjøen og Sandnessjøen opprettholdes, sier Hareide.

ANNONSE
Forrige artikkelFly av rullebane på Voss
Neste artikkelSolgte ut plasser på Airbus-fly på få timer