Hangar.no
Blå seter i en flykabin. Foto: Hans O. Nyborg
Norge

Regjeringen øker flyseteavgifte etter lengden på flyreisen

I forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem i dag legges det opp til at flyseteavgiften skal økes i forhold til lengden på flyreisen som du skal ut på. Mens flyseteavgiften ut av Europa får en høyere sats på 200 kroner per passasjer, får øvrige reiser en lavere sats på 75 kroner per passasjer.

Den nye avgiften er foreslått innført fra 1. april 2019.

«Avgiften er begrunnet med å gi staten inntekter, men den kan også ha en miljøeffekt ved at den reduserer etterspørselen etter flyreiser», heter det i finansdepartementets budsjettforslag.

I forslaget til statsbudsjett heter det blant annet;

Regjeringens forslag er å legge om flypassasjeravgiften
slik at den får to satser avhengig av
avstand. Konkret foreslås en lav sats for flyginger
med sluttdestinasjon i Europa, mens andre flyginger
får høy sats. Det nærmere området for satsene
vil bli fastsatt i forskrift. Det tas utgangspunkt
i at den lave satsen skal gjelde for flyginger
til destinasjonsland som har sin hovedstad nærmere
enn 2 500 km fra Oslo. Dette betyr blant
annet at flyginger fra Norge til Tyrkia får høy sats
siden Ankara ligger mer enn 2 500 kilometer fra
Oslo. Flyginger til alle EØS-land vil omfattes av lav
sats. På grunn av landets størrelse legges det opp
til at kun flyginger til Russland vest for Uralfjellene
får lav sats. For områder som ligger langt fra
Europa geografisk sett, men som likevel anses
som del av en EU, legger departementet opp til en
todeling begrunnet i den geografiske tilknytningen
til Europa. Flyginger til Kanariøyene, Madeira
og Azorene får lav sats, mens flyginger til
Réunion, Guadeloupe, Martinique, Fransk Guyana,
Mayotte og Saint Martin får høy sats.

Det foreslås dermed at omleggingen gjøres provenynøytral slik at satsene settes til 75 og 200 kroner.
Avgiften blir dermed redusert for reiser fra norske flyplasser med sluttdestinasjon innenfor området for lav sats, og økes for andre reiser. Som sluttdestinasjon anses destinasjonen som fremgår av  reisedokumentene.

Følg oss og lik oss:

Andre nyheter

Ethiopian Airlines øker på Avinor Oslo lufthavn

Hans Olav Nyborg

Transportselskap på Oslo Lufthavn melder oppbud onsdag morgen

Faktisk helt sant: Nordmenn flyr omtrent fire ganger mer innenriks enn svenskene

Hans Olav Nyborg