Regjeringen i Norge presenterer nå klokken 12.30 sine tiltak for blant annet luftfarten i krisetiden som nå råder.

I følge E24 skal tiltakene for luftfarten bestå av blant annet;

-Oppheving av flypassasjeravgiften fra 1. januar 2020 til 31. oktober 2020

-Midlertidig oppheving av lufthavnavgifter til og med 30. juni 2020