Foto: Hans O. Nyborg

Den norske regjeringen har foreslått å gi en pott på 100 millioner kroner til luftfarten. Hovedsakelig til selskapene som flyr FOT-rutene.

– Koronapandemien har rammet kollektivtransporten hardt. Smitteverntiltak vil også prege starten på 2022. Hjemmekontor og redusert reiseaktivitet medfører lavere inntekter for selskapene. Vi foreslår derfor å bevilge drøyt 1,5 milliarder kroner til å kompensere for reduserte inntekter i årets tre første måneder. Regjeringen følger koronasituasjonen nøye, og vil fortløpende vurdere behov for kompenserende tiltak for næringen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I dette heter det at 110 millioner kroner skal avsettes til flyselskaper, fordelt på 100 millioner kroner i merkompensasjon til selskaper som opererer FOT-ruter og 10 millioner kroner til kjøp av minstetilbud på kommersielle flyruter ved behov. Den samlede bevilgningen kan imidlertid benyttes til begge formålene.

Foreslår å utsette flypassasjeravgiften 

Flypassasjeravgiften er i statsbudsjettet for 2022 gjeninnført fra 1. januar. Regjeringen foreslår nå at gjeninnføringen utsettes til 1. juli. Dette vil kunne avhjelpe situasjonen for luftfartsnæringen, som opplever nedgang i reiseaktiviteten.

ANNONSE
Forrige artikkelTaxfree-butikk solgte whisky til 500 millioner euro
Neste artikkelNorse har fått grønt lys fra amerikanske myndigheter