Regjeringen varsler økte flyavgifter for å sikre Avinor

Foto: Arbeiderpartiet

Regjeringen varsler at flyplassavgiftene i Norge skal økes, dette ettersom folk flest flyr mindre. Avinor som et statlig selskap får ikke nok inntekter etter pandemien, derfor tar nå Samferdselsdepartementet grep.

– Etter pandemien flyr vi sjeldnere. Avinor forventer lavere inntekter fremover og står derfor i en utfordrende økonomisk situasjon. Regjeringen vil komme med tiltak som sikrer at passasjerer og flyselskaper fortsatt får et godt tilbud over hele landet. Ingen flyplasser skal legges ned, derfor varsler vi økonomiske tiltak nå, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Pandemien traff luftfarten med stor kraft. Passasjertallene falt dramatisk. Mange passasjerer er tilbake, men trafikken er ikke som før pandemien. Det er stor usikkerhet rundt den fremtidige trafikkutviklingen. Avinor tror flytrafikken vil være redusert i en lengre periode enn tidligere antatt.

– Avinor får sine inntekter fra driften av flyplasser. Færre reisende betyr lavere inntekter. Svikten i inntekter har skapt en alvorlig situasjon for selskapet. Som eier vil staten stille opp med nødvendige tiltak. Avinor har de siste årene effektivisert driften, men må også fremover jobbe hardt med å redusere kostnadene, sier Nygård.

200 millioner kroner i økte avgifter

Samferdselsdepartementet melder i dag at det vil øke flyplassavgiftene med 200 millioner kroner fra 2023 til 2024. Samferdselsministeren har i et brev til Avinor gjort det klart at regjeringen vil vurdere å øke flyplassavgiftene ytterligere fra 2024 til 2025, samtidig som det vurderes om den fiskale flypassasjeravgiften skal reduseres for å kompensere deler av avgiftsøkningen.

– Økningen i lufthavnavgiftene som flyselskapene betaler til Avinor for å bruke flyplassene er noe høyere enn prisstigningen, men vesentlig lavere enn det Avinor selv har foreslått. Dette innebærer at vi tar hensyn til det samlede avgiftsnivået for luftfartsnæringen, sier Nygård.

Samtidig vil regjeringen også se på andre tiltak, blant annet om staten bør overta finansieringen av oppgaver Avinor i dag utfører for å sikre viktige samfunnsfunksjoner, blant annet oppgaver knyttet til ambulanseberedskap og grensekontroll. Regjeringen vil også vurdere om Avinor kan få lov til å selge ikke-taxfree-varer i taxfree-butikkene. Dette vil blant annet kunne åpne for salg av lokalproduserte varer.

Ingen flyplasser skal legges ned

Overskuddet fra driften av Oslo lufthavn og andre større flyplasser, har gjort det mulig for Avinor å drifte ulønnsomme lufthavner i distriktene. Dette kalles Avinor-modellen. Inntektene kommer i hovedsak fra flyselskapenes bruk av flyplassene og fra kommersielle inntekter.

Samferdselsministeren sier at ingen flyplasser skal legges ned, selv om Avinors inntekter er redusert:

– Vi skal fortsatt ha et trygt og effektivt luftfartstilbud i hele landet på samtlige av Avinors lufthavner. Luftfarten er avgjørende for verdiskaping og bosetting i hele landet. Pandemien var et sjokk for internasjonal luftfart med store ringvirkninger. I Hurdalsplattformen sier vi at dagens lufthavner skal opprettholdes, sier Nygård.

ANNONSE
Forrige artikkelEmirates bestiller 15 Airbus A350-fly
Neste artikkelSAS slipper unna motortrøbbel på A320neo