2. mai 2023 starter Finavia renoveringen av rullebane 2 på Helsingfors lufthavn. Renoveringen er verdt 8 millioner euro. Frem til midten av september vil landingsretningene for fly avvike fra de vanlige retningene. Ombyggingen vil ikke påvirke persontrafikken.

Det skriver det finske driftsselskapet Finavia i en pressemelding.

-Rullebanen kommer under enormt stress, og dens strukturer må være førsteklasses. Kontinuerlige inspeksjoner og regelmessige renoveringer sikrer punktlig flytrafikk, det vi gjør nå bidrar til at dette skal fortsette sier Jani Elasmaa , som er ansvarlig for Helsingfors lufthavns flyplassområde og rullebanedrift.

Renoveringen av Helsingfors lufthavns rullebane skal foregå i to år fremover. Sommeren 2023 vil renoveringen fokusere på å gjenopprette nordenden av rullebane 2, med den tilhørende tverrbanen. Overvannsløpet og det elektriske anlegget under rullebanen skal samtidig renoveres.

Nå i april gjennomføres det forberedende arbeid på flyplassen, og rullebane 2 skal ikke brukes til landinger fra klokken 07.00 til 17.00. Renoveringen av rullebanen starter først 2. mai og avsluttes 15. september. Finavias totale investering i denne renoveringen vil være 8 millioner euro.

Under oppussingsarbeidet vil det ikke være mulig å lande på rullebane 2, noe som betyr at flyets landingsretninger vil være annerledes enn normalt. I perioden fra mai til september vil landinger fra retning Nurmijärvi avta og landinger fra retning nordøst Vantaa og Kerava vil øke, noe som også vil påvirke flystøyretningen.

Flytyper av mindre størrelse som propellfly vil ta av fra rullebane 2 i retning Tikkurila som vanlig.

Renoveringen av rullebane 2 vil ikke påvirke smidigheten i passasjertrafikken på Helsingfors lufthavn. Flyplassens to andre rullebaner vil være i bruk under hele renoveringen og vil sikre tilstrekkelig flykapasitet.

Arbeidet fortsetter sommeren 2024, da Finavia skal renovere den sørlige enden av rullebanen og erstatte navigasjons- og flynavigasjonsutstyret. Andre deler av rullebanen er allerede renovert tidligere år.

-Renovasjonen av rullebane 2 er en viktig del av livssyklusstyringen av Helsingfors lufthavns infrastruktur. Samtidig kan vi implementere målene for miljøarbeidet vårt, fordi forbedret drenering av overvann også hjelper oss med å håndtere avrenningsvann fra rullebane som inneholder antisklimidler, sier Jani Elasmaa.

Hvorfor er bane 2 også bane 15/33?

Flyplassens rullebaner er oppkalt etter kompasspeilinger. Dette er en verdensomspennende praksis.

Kompasspeilingen til Helsingfors lufthavns rullebane 2 er omtrent 150 grader, noe som betyr at ett av identifikasjonsnumrene er 15. Fordi rullebanen kan brukes i begge retninger, er den andre peilingen 180 grader større. Dette betyr at rullebane 2 har identifikasjonsnummer 15 + 18 = 33. Nummereringen av Helsingfors lufthavns rullebane 2 er en kombinasjon av begge tallene, det vil si 15/33.

Navnet rullebane 2, derimot, indikerer rekkefølgen for ferdigstillelse. Rullebane 1 ble åpnet i 1952. Rullebane 2 ble åpnet i 1956 og rullebane 3 i 2002.

ANNONSE