Foto: Widerøe

28. august signerte Widerøe et nytt samarbeid med teknologigiganten Rolls Royce om å sammen utvikle et nytt nullutslippsfly som skal erstatte de aldrende Dash 8-flyene i Widerøes flyflåte. Målet, satt av norske myndigheter, omfatter at vi skal ha en utslippsfri innenriks luftfart innen 2040. De to partene i dette nye prosjektsamarbeidet tar sikte på å ha løsningen klar i 2030, det skriver Widerøe i en pressemelding onsdag.

Prosjektet går ut på at Rolls Royce skal bistå Widerøe med sin kompetanse på utforming av elektriske systemer hele veien. Første fase, som går ut på å undersøke den operasjonelle driften og utvikle konsepter er allerede i gang, og arbeidet videre pågår daglig med representanter både fra Norge og Storbritannia.

«Målet vårt er å ha kommersielle nullutslippsruter i drift fra 2030. Partnerskapet med Rolls-Royce er et svært viktig skritt som beveger oss nærmere det målet», sier Andreas Aks, Strategi Direktør i Widerøe

«Vi er svært glade for å være en viktig partner i dette prosjektet. Vi applauderer de svært høye norske ambisjonene. Rolls-Royce har en lang historie med pionerarbeid innen luftfart. Vi var med på å utvikle motorene på noen av historiens første flyturer og vi bygger Trent XWB som nåtidens mest effektive flymotor», sier Alan Newby, Direktør for Aerospace Technology & Future Programmes i Rolls-Royce

Rolls Royce har over 850 ansatte i Norge, og i Trondheim jobber mange ansatte i en allerede etablert høyteknologisk utviklingsenhet for å finne løsninger for en luftfart uten utslipp. Det nye prosjektsamarbeidet er ventet å vare i to år.