Ruster opp rasteplasser og døgnhvileplasser i Østfold og Nordre Follo

Nå blir det mer fristende å stoppe ved E6 og E18 i Østfold og Nordre Follo for både langtransportsjåfører og andre reisende. Statens vegvesen er snart ferdig med å oppgradere fire av raste- og døgnhvileplassene som ligger langs to av Norges mest trafikkerte vegstrekninger.

Langs E6 er det Svingenskogen raste- og døgnhvileplass på Svinesund og Støkken døgnhvilplass i Ås som blir rustet opp.

Langs E18 i Marker kommune har toalettbygget ved Trollbergtjern rasteplass blitt pusset opp. Samtidig har Statens vegvesen i samarbeid med Marker kommune sørget for å etablere tømmestasjon for bobil ved Øyenstikkeren rasteplass i Ørje.

Svartskog rasteplasser ved E18 i Nordre Follo kommune, i nord- og sørgående retning, har fått nye sittegrupper og til høsten får de nye toalettbygg.

FØR: E18 Trollbergtjern rasteplass i Marker. Slitent toalettbygg. (Foto: Kim Kongshaug / Statens vegvesen)

Modne for oppgradering

Alle de fire plassene får nye toalettbygg, uteområdene blir oppgradert og døgnhvileplassene får nye dusjer.

– Alle toalettbyggene er modne for utskifting og uteområdene på de fleste av plassene trenger en oppgradering i form av nye bord og benker og beplantning, sier byggeleder Kim Kongshaug i Statens vegvesen.

Døgnhvileplassene blir spesialtilpasset langtransportsjåførene og deres behov for døgnhvile mens rasteplassene blir tilrettelagt for privatbilistene.  

Ny, god standard

Når alt er ferdig skiftet ut og oppgradert, kommer raste- og døgnhvileplassene langs E6 og E18 i Østfold og Nordre Follo til å ha god standard. 

– E6 og E18 i dette området er blant de høyest trafikkerte vegstrekningene i Norge, med mye trafikk inn og ut av landet. Her er det mange langtransportsjåfører som benytter døgnhvileplassene, og en stor andel andre reisende som stopper på rasteplassene, særlig nå i ferietida. De nye løsningene vi har valgt, er derfor av høy kvalitet og teknisk standard slik at de skal tåle mye bruk og vare lenge, sier Kongshaug.

Det skal være trivelig å stoppe for en hvil langs vegen, derfor er det viktig at rasteplasser og døgnhvileplasser er innbydende.

Opprustingskostnadene på de fire raste- og døgnhvileplassene langs E6 og E18 kommer på totalt 11-12 millioner kroner, inkludert mva.

Forlat plassene slik du ønsker å finne dem

Om sommeren, fra 1. juni til 31. august, når det er ekstra stor trafikk, blir rasteplassene og døgnhvileplassene langs E6 og E18 rengjort to ganger om dagen. Da tømmer Statens vegvesens entreprenører søppel og vasker toalettene.

Ellers i året blir plassene renholdt én gang om dagen.

– Vi oppfordrer også de besøkende om å ta ansvar og forlate hvileplassene langs vegen i den standen de ønsker å finne dem, sier Kim Kongshaug.

Fakta om opprustingen av plassene langs E6 og E18

E6 Svingenskogen rasteplass og døgnhvileplass, Svinesund

  • Nytt servicebygg med toaletter og dusj (åpnet 1. januar 2023)
  • Oppgradering av parkeringsareal på rasteplassen
  • Ny regulerende skilting for hele området

 E6 Støkken døgnhvileplass, Ås

  • Nytt servicebygg med toaletter og dusj (åpnet sommeren 2023)
  • Oppgradering av belysning på plassen

 E18 Trollbergtjern rasteplass, Marker

  • Toalettbygg pusset opp (utført høsten 2022)

E18 Øyenstikkeren rasteplass, Marker

  • Etablert tømmestasjon for bobil (åpnet sommeren 2023)

E18 Svartskog rasteplasser, nord- og sørgående retning, Nordre Follo

  • Oppgradering av utearealer og sittegrupper (utført sommer 2023)
  • Nye toalettbygg (kommer høsten 2023)

Nøkkelord

ANNONSE
Forrige artikkelNorwegian lanserer direkterute mellom Tromsø og København
Neste artikkel2,4 millioner reisende med SAS i juni