Foto: Torp

I januar falt trafikken totalt med 84,6 % på Torp, mens utenrikstrafikken falt med hele 90,1 % og endte på kun 11 380 reisende, mot 115 366 i januar i fjor. Totalt reiste kun 21 998 passasjerer fra Torp i januar, mens antall reisende var 142 419 i fjor.

Innenrikstrafikken hadde lavest nedgang med 60,8 % og endte på 10 608 mot 27 053 året før.

Den store nedgangen skyldes selvsagt koronasituasjonen, at alle europeiske land er røde, med enda strengere test- og karanteneregler, samt UDs reiseråd som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land og som nå er forlenget til 15. april 2021, og til sist myndighetenes anbefaling om å bli hjemme.

Trafikken er nå på et meget lavt nivå og vi ser at det vil holde seg slik ennå en stund fremover. Vi har nå et meget strengt regime med nye innreiseregler og det er svært få ikke-norske som får komme inn i Norge. Det er svært få utenriksruter som er operative og det kommer få reisende inn til Norge. De fleste utenriksrutene er satt på pause til sommerprogrammet som starter 28. mars, og da forventer vi en meget forsiktig oppstart. Vi ser dog et lys i enden av tunellen, men er helt avhengige av at en god distribusjon og effekt av vaksinen vil føre til opphevelse av reiserestriksjonene før trafikken vil ta seg opp igjen. Vi håper på en sommer med langt mer aktivitet og trafikk enn sommeren 2020. Vi håper også at myndighetene ser at pandemien trekker ut i tid og at de vil hjelpe oss med økonomisk støtte i årets første seks måneder og ikke kun i første tertial, på samme måte som de har gjort til de statseide lufthavnene, da vi går mot et stort underskudd i denne perioden, sier markeds- og kommunikasjonssjef Tine Kleive-Mathisen.

Hans Olav Nyborg har stått bak Hangar.no siden år 2000. Nettsiden har tatt for seg nyhetsbildet fra luftfart i både Norden og i det internasjonale markedet. Gjennom de siste 18 årene har fokus for bloggsiden ligget på hendelser og ulykker innen luftfarten. Nyborg har jobbet som journalist og fotograf innen TV, radio og avis siden 1988. E-post: hansolav@hangar.no