FOTO: SAS

Adm. dir. Rickard Gustafson informerer om konsekvenser av nedgang i etterspørselen etter flytransport på grunn av korona-viruset.

FACEBOOK LIVE:

https://www.facebook.com/SAS/videos/864560753995838/