SAS har valgt å forlenge sin avtale med wet-lease av fire CRJ-200 fra Cimber Sterling AS.

Avtalen som nå er gjeldene er forlenget far 1. april 2012 og skal gjelde til 30. april 2013.