Foto: SAS

SAS har de siste dagene informert meklerne om at SAS ønsker å gjenoppta meklingen med sikte på å få til nye tariffavtaler og dermed få slutt på den pågående streiken heter det i en pressemelding fra selskapet.   

Der skriver SAS at streiken rammer tusenvis av passasjerer daglig og mange SAS-ansatte jobber hardt for å hjelpe de berørte passasjerene. Det er nødvendig at partene i fellesskap får en slutt på situasjonen.  

-Til syvende og sist er det SAS sin langsiktige konkurranseevne som står på spill i forhandlingene. Vår transformasjonsplan, SAS FORWARD, krever at alle interessenter bidrar, inkludert piloter. Konkurransedyktige tariffavtaler er en forutsetning for å sikre en fremtid for SAS og for alle våre 8000 ansatte heter det i pressemeldingen.   

SAS skriver videre at selskapet forstår at fortsatt mekling krever innrømmelser fra begge parter og SAS er villig til å ta sitt ansvar i den prosessen.  Videre heter det at SAS ønsker å avslutte streiken, få alle ansatte tilbake i jobb og gjøre det vi kan best: ta Skandinavia ut i verden og verden til Skandinavia.   

ANNONSE
Forrige artikkelHG: Paris Air Show 2007
Neste artikkelHG: Første Q400 til Widerøe