Foto: Hans Olav Nyborg

SAS sine resultater ble sterkt påvirket av den 15 dager lange pilotstreiken 4.–19. juli, som skapte trafikkforstyrrelser og resulterte i omtrent 4 000 kansellerte flyvninger som påvirket mer enn 380 000 passasjerer. Jeg beklager på det sterkeste til alle våre kunder og partnere som ble berørt av trafikkforstyrrelsene.

Det var generelt en stabil underliggende etterspørsel etter reiser i sommerkvartalet og SAS opplevde at stadig flere passasjerer ville ut og reise da restriksjonene lettet rundt i verden. Det samlede resultatet for kvartalet ble imidlertid påvirket av noen vesentlige hendelser. For det første hadde den 15 dager lange pilotstreiken i juli stor innvirkning på resultatet. I tillegg opplevde vi store driftsforstyrrelser i løpet av kvartalet som påvirket hele flybransjen. Til slutt, 5. juli, sendte SAS inn en frivillig søknad om å sette i gang en kapittel 11-prosess i USA angående finansiell rekonstruksjon. Hensikten med kapittel 11-prosessen er å fremskynde implementeringen av vår transformasjonsplan, SAS FORWARD, og ​​til slutt gjøre selskapet finansielt sterkt, lønnsomt og mer konkurransedyktig.

Etter utgangen av kvartalet sikret SAS USD 700 millioner i debitor-in-possession-finansiering (DIP) fra Apollo Global Management. En betydelig brofinansiering som setter oss i en sterk finansiell posisjon til å fortsette vår virksomhet under kapittel 11-prosessen.

MAI 2022–JULI 2022

• Inntekter: SEK 8 580 (3 982) millioner 

• Resultat før skatt (EBT): -1 991 (-1 334) MSEK 

• Resultat før skatt og sammenlignbare poster: -2 081 (-1 213) MSEK 

• Resultat for perioden: -1 848 (-1 336) MSEK 

• Resultat per ordinær aksje: -0,25 (-0,18) SEK 

VIKTIGE HENDELSER I KVARTALET

• Ettervirkningene av covid-19-pandemien har ført til at store deler av luftfartsindustrien har hatt problemer med å gjenoppbygge driften. Dette har ført til at SAS har redusert sommerprogrammet med 4.000 av totalt 75.000 flyvninger 

• SAS Skandinavias pilotforeninger gikk ut i streik mellom 4.-19. juli. Omtrent 4000 flyvninger ble kansellert og mer enn 380 000 passasjerer ble berørt av streiken 

• Den 5. juli ble det igangsatt en frivillig kapittel 11-prosess i USA for å få fart på transformasjonsarbeidet i SAS FORWARD-planen, som forventes å føre til et økonomisk stabilt og lønnsomt flyselskap 

VIKTIGE HENDELSER ETTER KVARTALET

• I begynnelsen av august inngikk SAS en gjeldsfinansieringsavtale (DIP) på USD 700 millioner med fond forvaltet av Apollo Global Management. Avtalen forventes å bli godkjent av den amerikanske domstolen i midten av september 

NOVEMBER 2021–JULI 2022

• Omsetning: SEK 21 173 (8 196) millioner 

• Resultat før skatt (EBT): -6 145 (-5 580) MSEK 

• Resultat før skatt og sammenlignbare poster: -6 315 (-5 471) MSEK 

• Resultat for perioden: -5 810 (-5 779) MSEK 

• Resultat per ordinær aksje: -0,80 (-0,81) SEK 

KVARTALSRESULTATER

I løpet av tredje kvartal så vi fortsatt økt etterspørsel. Det var nok et kvartal med det høyeste antallet passasjerer siden pandemien startet. Sammenlignet med forrige kvartal økte antall passasjerer som flyr med SAS med 30 % og kabinfaktoren nådde ca. 78 %, en økning på 11 prosentpoeng. Kapasiteten vår økte med 27   % sammenlignet med andre kvartal. Transformasjonen av SAS må fortsette, som en tilpasning til den nye markedssituasjonen. Dette er for at selskapet skal være fleksibelt, konkurransedyktig og finansielt sterkt på lang sikt. Resultatet før skatt endte på SEK -2,0 milliarder, som er en nedgang på SEK 0,4 milliarder fra forrige kvartal, eller en nedgang på SEK 0,7 milliarder sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Dette skyldtes hovedsakelig den 15 dager lange pilotstreiken.

SAS har fokus på kostnadsbesparelser i hele selskapet. De totale driftskostnadene i kvartalet endte på SEK 9,7 milliarder og de totale driftsinntektene landet på SEK 8,6 milliarder for kvartalet. Samlet inntekt økte med 22 % sammenlignet med andre kvartal, en forbedring på rundt 4,6 milliarder svenske kroner sammenlignet med året før, men fortsatt 37 % lavere enn tredje kvartal 2019, som var upåvirket av covid-19. 

Likviditeten ved utgangen av kvartalet utgjorde SEK 6,1 milliarder. Driftskontantstrømmen utgjorde en kontantstrøm på SEK 1,0 milliarder i kvartalet, sammenlignet med en kontantstrøm på SEK 0,5 milliarder i tilsvarende periode i fjor.

PILOTSTREIKKEN BLEV AVSLUTTET MED EN NY PILOTAVTALE SOM GIR STABILITET

SAS sine resultater ble sterkt påvirket av den 15 dager lange pilotstreiken 4.–19. juli, som skapte trafikkforstyrrelser og resulterte i omtrent 4 000 kansellerte flyvninger som påvirket mer enn 380 000 passasjerer.

Som tidligere annonsert, var den estimerte effekten av streiken cirka 100-130 millioner SEK per dag (9,5-12,5 millioner USD) i tapt inntekt før skatt. Så langt beløper streiken seg til 1,4 milliarder SEK (135 millioner USD). Nok en gang beklager jeg til alle våre kunder og samarbeidspartnere som har blitt berørt av trafikkforstyrrelser i denne ekstraordinære situasjonen.

Forhandlingene resulterte i at SAS og SAS Skandinavias pilotforeninger kom til enighet om nye tariffavtaler med gyldighet på 5,5 år. SAS planlegger å tilby de 450 tidligere oppsagte pilotene gjenansettelse, i tråd med fremtidig vekst på kort sikt. Avtalene betyr bedre fleksibilitet og produktivitet hos personalet samt kostnadsbesparelser i tråd med målene satt i SAS FORWARD-planen om pilotenes ansettelsesvilkår. Avtalen tar SAS et skritt videre på veien for å oppnå årlige kostnadsbesparelser på 7,5 milliarder SEK.

ANNONSE
Forrige artikkelMangler penger til ny russisk flymotor
Neste artikkelMore than 70,000 homeless after deadly Lombok quake