SAS trenger 12,5 milliarder svenske kroner

FOTO: SAS

Flyselskapet SAS vil komme til å trenge ytterligere 12,5 milliarder svenske kroner som del av en rekapitaliseringsplan. Det melder selskapet i en børsmelding i dag.

I følge meldingen vil den svenske regjeringen legge opptil fem milliarder kroner i potten som del av denne planen. I Danmark har det blitt enighet politisk om også å gi en støtte, men beløpet er ikke avgjort.

SAS skriver; “Til tross for en rekke tiltak, krever den reviderte forretningsplanen en rekapitalisering av selskapet for å kunne fortsette å drive virksomheten og SAS ‘bærekraftsagenda. Den svenske og danske regjeringen deler styrets syn på behovet for rekapitalisering. I lys av dette ønsker SAS den svenske regjeringens forslag til Riksdagen velkommen om å støtte selskapet med et beløp på opptil 5 milliarder svenske kroner i aksjer og / eller andre omsettelige verdipapirer. SAS hilser også den danske regjeringens budskap om politisk enighet for rekapitalisering av SAS velkommen.”

Videre heter det: “På grunn av covid-19 og den forventede utvinningen i trafikken til, fra og innen Skandinavia, anslår SAS at selskapet vil trenge cirka 12,5 milliarder svenske kroner i nye fond som en del av rekapitaliseringsplanen. Målet med planen er å sikre at SAS er fullfinansiert og at egenkapitalnivået vil være som før covid-19 når forretningsvolumene i 2022 forventes å komme tilbake til nivåene som var gjeldende før covid-19. Som en del av den potensielle planen har de svenske og danske myndighetene krevd tiltak for å fordele den økonomiske belastningen, som inkluderer interne, eksterne og finansielle interessenter i selskapet, inkludert innehavere av SAS utestående obligasjoner og hybridobligasjoner. SAS fortsetter å gå i dialog med den svenske og danske regjeringen og andre utvalgte interessenter, for å bli enige om betingelsene for deres deltakelse. SAS fortsetter også arbeidet med å sikre støtte fra den norske staten. Målet er å presentere tilleggsinformasjon innen utgangen av juni.”

Styret i SAS har godkjent endringer i forretningsplanen som blant annet går ut på oppsigelse av 5000 ansatte. I tillegg kommer en produktivitetsforbedring på mellom 15 til 25 prosent innen alle kollektivavtaler.

ANNONSE
Forrige artikkelIcelandair flyr til Norge igjen fra i dag
Neste artikkelApollo: Setter opp charterfly mellom Norge og Danmark