PRESSEMELDING/LUFTAMBULANSETJENESTEN HF: Base Tromsø går av beredskap i dag fredag 17. mars klokken 13.00 på grunn av streiken blant redningsmenn i Norsk Luftambulanse Helikopter AS (NLA AS). Luftambulansetjenesten HF setter grønn beredskap.

NLA AS er operatør for Luftambulansetjenestens helikopter, som består av 14 helikopter på 13 baser. Streiken blant redningsmenn ansatt i NLA AS startet 5. mars men har ikke fått følge for beredskapen før nå. 

17. mars klokken 13.00 blir base Tromsø berørt fordi redningsmann som skulle på vakt der er tatt ut i streik. Når en redningsmann på vakt tas ut i streik blir helikopteret tatt ut av beredskap. Det skyldes at redningsmannen har oppgaver med bistand til pilot med tanke på flysikkerhet. I tillegg til egne arbeidsoppgaver skal redningsmannen også assistere legen

Grønn Beredskap

​Luftambulansetjenesten HF følger situasjonen nøye med tanke på beredskapen og har innført grønn beredskap .  Vi rapporterer status for beredskapen løpende til våre eiere. 

Grønn beredskap etableres for å kunne gjøre eventuelle tiltak raskt. 

NLA AS har informert Luftambulansetjenesten HF om at ytterligere fire baser blir berørt fra mandag 20.mars kl 13: Evenes/Harstad, Brønnøysund, Ålesund og Lørenskog (bakvaktcrew)

Når er det fare for liv og helse?

Det er ikke Luftambulansetjenesten HF som vurderer når det er fare for liv og helse, det er det Statens Helsetilsyn som gjør. 

Ambulansehelikoptrene er en del av en større nasjonal beredskap bestående av fly, redningshelikopter, ambulansebiler og ambulansebåter, så når beredskapen er vesentlig svekket avhenger av en rekke forhold og en totalvurdering i hvert enkelt tilfelle. Men vi følger nøye med og rapportere løpende til våre eiere og helsemyndigheter under streiken.

ANNONSE
Forrige artikkelStreik får konsekvenser for beredskapen i luftambulansen
Neste artikkelUSA: Urettferdig konkurranse – Vil stanse alle som flyr over Russland fra å lande