Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) og Widerøes Flyveselskap AS har skrevet kontrakt som sikrer helseforetakene en ny landsdekkende ressurs øremerket for transport av koronapasienter. Flyselskapet starter nå en mindre ombygging av et Dash 8 – 100 med mål om å sette det i drift om noen uker. Flyet skal ha base i Bodø og kunne fly to pasienter i smittevernkuvøser samtidig. Det skal kunne løse ekstra lange oppdrag og lande på alle flyplassene selskapet betjener til vanlig.

– Flyet vil styrke vår kapasitet til rask transport av smittede pasienter over hele landet, inkludert Svalbard, sier administrerende direktør i LAT HF, Øyvind Juell.

Det er de regionale helseforetakene som har gitt LAT HF oppgaven med å leie inn sivile fly og helikoptre for å styrke helseforetakenes beredskap. Tidligere er et Super Puma helikopter satt inn i Tromsø, også det øremerket for koronatransporter. Widerøes leies inn nå fordi smittetoppen antas å komme ut over året og fordi det er usikkert hvordan sykdommen vil påvirke kapasiteten til luftambulansetjenesten og sykehusene.

– At Widerøe snart kan fly koronapasienter for oss er svært godt nytt for pasientene og for sykehusene våre. Det sier talsperson for de regionale helseforetakene, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus.

Widerøe er fornøyd med at selskapets fly, kompetanse og kapasitet skal brukes for å styrke helsevesenet og trygge befolkningen.

– Denne bestillingen er helt i tråd med vårt samfunnsoppdrag og det er viktig for oss å bidra når helsevenesenet ber om det, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøes Flyveselskap AS, Silje Brandvoll.

Smittevernkuvøsen er for stor til å brukes i luftambulansetjenestens egne fly, men er godkjent for bruk i tjenestens to største helikoptertyper (H145 og AW139). 330-skvadronens fem baser med SeaKing redningshelikoptre er utstyrt med smittevernkuvøser for korona transporter.

ANNONSE
Forrige artikkelFlyselskap-direktør reduserer lønnen med 70 prosent
Neste artikkeleasyJet inngår avtale med Airbus om utsettelse av flyleveranser