Foto: Hans Olav Nyborg

Avinor har tildelt kontrakten for nytt bagasjeanlegg på Oslo lufthavn til leverandøren BEUMER Group. Den samlede kontraktsverdien, inkludert en driftsavtale på 25 år, utgjør ca. 1,4 milliarder norske kroner. Kontraktsignering vil ikke skje før etter at karenstiden er over.

Bakgrunnen for kontraktstildelingen er at det eldste bagasjeanlegget på Oslo lufthavn er foreldet og skal erstattes av et nytt og effektivt bagasjeanlegg. Det gamle anlegget ble stoppet permanent i desember 2020 og demonteringen er allerede godt i gang. Den nye leverandøren vil tre inn i avtalen i slutten av juni i år, og vil drifte anlegget fra og med sommertrafikken 2024.

– Vi er veldig glade for at vi nå har fått på plass denne omfattende avtalen med en leverandør som kan vise til svært god erfaring og kunnskap innenfor dette feltet, sier lufthavndirektør på Oslo lufthavn, Stine Ramstad Westby.

Med 4500 ansatte i mer enn 70 land tilbyr BEUMER Group blant annet løsninger for sortering og håndtering av innsjekket bagasje. Sammen med Oslo lufthavns nåværende leverandør, Vanderlande, dekker de store deler av det internasjonale markedet for bagasjehåndtering på lufthavner.

– Når Avinor nå går inn i fasen med å bygge et nytt og topp moderne bagasjeanlegg er det mange muligheter som byr seg, sier Westby. Prosjektgruppen som jobber med fremtidens bagasjeanlegg har i tillegg til bagasjeprosjektet involvert seg i flere innovasjonsaktiviteter som gjør ytterligere effektivisering og automatisering mulig. Eksempelvis robotisering og autonome løsninger. Dette vil i sum kunne gi bedre og mer effektive prosesser, både for handlere og flyselskap, forteller hun.

Sparer store beløp på grunn av koronakrisen
Prosjektet som jobber med å bytte ut bagasjeanlegget har fått mulighet til å fremskynde arbeidet på grunn av koronakrisen. Med dette kan Avinor spare store kostnader og redusere risikoen i prosjektgjennomføringen. Totalt er det snakk om en besparelse på rundt 700 MNOK

– Når vi beslutter å bygge det nye anlegget vil vi kunne montere og teste dette, med liten risiko for operative konsekvenser i bygg- og testperioden. Samtidig vil det gi oss en gevinst i form av store kostnadsbesparelser, sier lufthavndirektør Stine Ramstad Westby. Jeg er glad for at vi kan snu oss rundt, og i denne saken, utnytte muligheten som pandemien har gitt oss til noe positivt.

Kapasitet etter behov
Det nye bagasjeanlegget dimensjoneres for å håndtere 3.000 kolli på avgang per time og skal forberedes for en fremtidig utvidelse til 4.300 kolli. I tillegg skal anlegget kunne prosessere 2.800 kolli per time på ankomst med en fremtidig utvidelse til 3.600 kolli. Anlegget skal inneholde et sentralt bagasjelager og skal bygges slik at kapasiteter kan skaleres opp etter behov.

En helautomatisk sortering av avgangs-, transfer- og ankommende bagasje er en del av den nye teknologien. Det skal også være mulig å sende bagasje mellom de to anleggene som er på flyplassen.

– Anlegget skal drives side om side og godt integrert med det andre bagasjeanlegget på Oslo lufthavn. Med det sikrer vi at hele lufthavnen får en effektiv bagasjehåndtering og vi er trygge på at vi er godt rustet for fremtidens passasjervekst, avslutter Westby.

BEUMER Group svært fornøyde med tildelingen
– Det er med stor glede vi har mottatt beskjeden om at Avinor har valgt BEUMER Group som strategisk samarbeidspartner til modernisering av bagasjeanlegget på Oslo Lufthavn, sier Klaus Toftgaard Spens, administrerende direktør for BEUMER Group A/S.

– Avinor har fra starten lagt en fremtidsrettet og meget moderne visjon for lufthavnen med ønske om fremtidssikring av deres nye bagasjesystem. Det er en stor ære å være utvalgt som partner til dette prosjektet, som i høy grad understøtter BEUMER Groups egen visjon om å dedikere vårt know-how til langsiktige partnerskap med våre kunder, forteller han.

– Vi har lagt alle våre teknologiske visjoner i designet av Avinors nye anlegg. Vår gjennomprøvde CrisBag-teknologi passer perfekt til Oslo lufthavns projektprofil. Mange store og internasjonale lufthavner har valgt dette moderne systemet på grunn av den modulære oppbyggingen som tillater løpende skalering og innbygging av nye teknologier. Det er denne formen for fremtidssikring, sammenholdt med lave driftsomkostninger, som har vist seg som både en langsiktig og verdifull investering i lufthavner på tre kontinenter.

– Vi ser veldig frem til samarbeidet med Avinor, som vi allerede kjenner fra en vellykket systemimplementering på Bergen lufthavn. Nå vil vi, i fellesskap, skape et «state-of-the-art bagasjeanlegg», som kan matche Oslo lufthavns vekst de neste 25 årene, avslutter Toftgaard Spens.

ANNONSE
Forrige artikkelNorwegian starter opp i Finland igjen
Neste artikkel(+) G7: Store flyselskap skuffet over nei til åpning av flyruter mellom USA og Europa