Skatteetaten skal sammen med Samferdselsdepartementet granske arbeidsforholdene til piloter ansatt i både Norwegian og Ryanair, det er kontraktspilotene skatteetaten ønsker å se nærmere på.

I følge VG Nett og avisa Nordlys, er det forholdene rundt hvor pilotene betaler skatt som er av interesse, og hvorvidt de er å kunne sees på som ansatte i selskapet.

– Dette vil vi nok se nærmere på, ut fra det fokuset vi har på utenlandsforhold. Dette er i våre øyne et utenlandsforhold, ettersom pilotene har registrert sine selskaper i utlandet, sier avdelingsdirektør Inger-Berit Andersen i Skatt Øst til Nordlys.

Skatt Øst sier de er klar over at pilotene ofte registrerer seg gjennom kontrakter i skatteparadis som Isle of Man og på Gibraltar , og mener de dermed ender opp som nullskatteytere, dette er en praksis som er utstrakt i flere bransjer, selv om det i realiteten er snakk om ansettelser i Norge.