Skal tilby 450 piloter jobben tilbake

Flyselskapet SAS og pilotforeningene e til slutt blitt enige om vilkår for en ny avtale. Flyselskapet har til slutt gått med på å skulle tilby 450 piloter jobben tilbake, i fulltidsstilling og i moderselskapet som var ett av kravene fra pilotene.

Partene er blitt enige om ny 5,5-årige tariffavtale og flyvningene som SAS Scandinavia driver vil bli gjenopptatt i henhold til ordinære trafikkprogrammer så snart som mulig heter det i en pressemelding fra selskapet.

Den nye 5,5-årige avtalene mellom SAS og SAS Skandinavias pilotforeninger utgjør en viktig del av SAS sin omfattende transformasjonsplan SAS FORWARD, da avtalene gir den stabilitet og forutsigbarhet som potensielle investorer krever mener ledelsen i flyselskapet.

Avtalene inkluderer kostnadsbesparelser i tråd med målene satt i SAS FORWARD-planen om pilotenes vilkår og betingelser, og SAS tar et viktig skritt nærmere å nå det overordnede målet i planen på 7,5 milliarder svenske kroner i årlige kostnadsbesparelser.

Selskapet skriver at som en del av avtalen mellom partene, vil også en rekke rettslige prosesser tidligere igangsatt av pilotforeningene og enkeltflygere mot SAS trekkes tilbake. I henhold til en restruktureringsstøtteavtale som skal inngås mellom partene i en Chapter 11-prosessen, har SAS innvilget fagforeningene et generelt usikret forhåndskrav på 1 milliard svenske kroner i SAS sin frivillige økonomiske rekonstruksjonsprosess. Utbetalinger innenfor rammen av den uprioriterte fordringen vil være begrenset til maksimalt 100 millioner svenske kroner og vil skje over 5,5 år, tilsvarende lengden på avtalene.

Til slutt har SAS forpliktet seg til å gjenansette 450 piloter med gradvis opptrapping til heltid i takt med oppskaleringen av luftfartsvirksomheten frem til 2024.

– Med disse avtalene på plass, bidrar pilotene med sin del i denne vanskelige situasjonen. Vi vil nå fortsette det viktige arbeidet med å implementere vår SAS FORWARD transformasjonsplan, for å bygge et sterkt og konkurransedyktig SAS for en lang fremtid med støtte fra pilotforeningene og andre interessenter. Streiken har betydd en tøff situasjon for våre kunder, for våre ansatte og for hele selskapet. Jeg vil uttrykke min oppriktige takknemlighet til alle SAS-kolleger som har jobbet utrettelig de siste ukene for å hjelpe kundene våre, avslutter Anko van der Werff.

Avtalene mellom SAS og SAS Scandinavias pilotforeninger er betinget av godkjenning av medlemmer av alle fire fagforeningene, og siden SAS gjennomgår en frivillig økonomisk restrukturering i USA, er de endelige avtalene også betinget av godkjenning av amerikanske føderale domstoler. Selskapet forventer å motta nødvendige godkjenninger i løpet av de neste ukene.

ANNONSE
Forrige artikkelPilotstreiken i SAS er over
Neste artikkelBekrefter kansellering av MAX – Vurderer 777X