Foto: Hans Olav Nyborg

TUI-gruppen har valgt å slå sammen den operative driften av sine fem flyselskap under ett nytt kontrollsenter i Storbritannia. Det er TUI Airways i Storbritannia, TUI Fly i Tyskland, TUI Belgium i Belgia, TUI Netherlands og TUI Nordic i Skandinavia som skal koordineres under ett.

Dermed får den operative enheten kontrollen over de 140 flyene som til sammen er innen TUI-gruppen fordelt på selskapene i de forskjellige landene.

Sammenslåingen av et slikt kontrollsenter er et ledd i at chartergruppen skal spare penger og derfor velger å få dette samlet under ett tak. Fortsatt skal de forskjellige selskapene fly under egne AOC-driftslisenser, og under sine respektive navn, men alt skal styres nå via senteret i Storbritannia.

Formålet er å sørge for at kapasiteten i form av flyene under ett settes in n der det er behov for å mer kapasitet, koordinert for best mulig utnyttelse av driften heter det.

Hans Olav Nyborg har stått bak Hangar.no siden år 2000. Nettsiden har tatt for seg nyhetsbildet fra luftfart i både Norden og i det internasjonale markedet. Gjennom de siste 18 årene har fokus for bloggsiden ligget på hendelser og ulykker innen luftfarten. Nyborg har jobbet som journalist og fotograf innen TV, radio og avis siden 1988. E-post: hansolav@hangar.no