Spanske flyplasser kan miste 2 millioner passasjerer

Flere aktuelle spanske flyplasser står i fare for å miste en rekke passasjerer i løpet av 2012, årsaken ligger i at flyplassene har fått økte flyplassavgifter.

Det er ventet at flyplassen kan miste så mye som 2.87 millioner reisende i løpet av dette året på grunn av de økte avgiftene.

Spanske flyplasser hadde i 2011 74,5 millioner reisende.

Hans Olav Nyborg har stått bak Hangar.no siden år 2000. Nettsiden har tatt for seg nyhetsbildet fra luftfart i både Norden og i det internasjonale markedet. Gjennom de siste 18 årene har fokus for bloggsiden ligget på hendelser og ulykker innen luftfarten. Nyborg har jobbet som journalist og fotograf innen TV, radio og avis siden 1988. E-post: hansolav@hangar.no