Skjermdump Stortinget

Politiker Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, onsdag gikk han hardt ut mot flyselskapet Wizz Air, og kalte selskapet for useriøst fra talerstolen i Stortinget.

Under onsdagens spørretime valgte Myrli å spørre samferdselsminister Knut Arild Hareide fra KrF, om hva ministeren har tenkt å foreta seg i forhold til at selskapet opererer på norske innenriksruter.

Det er etter avsløringene fra Dagens Næringsliv, der det fremgår at Wizz Air-piloter får timebetalt, må dekke pensjon og forsikringer selv, og kan miste jobben på dagen, at flyselskapet havnet som tema på talerstolen i Stortinget.

-Dette er rett og slett sosial dumping. Slik vil vi ikke ha det i Norge. Vi vil ikke ha flyselskap, eller andre aktører som holder på slikt. Hva mener samferdselsministeren om arbeidsforholdene i Wizz Air, og hva gjør han med det, sa Myrli under spørretimen.

Samferdselsminister Hareide svarte at han delte Myrlis inngang i spørretimen.

-Skal vi ha et godt transportmarked, må vi ha gode aktører, som leverer gode tjenester. Det må også kunne være gode jobber der en kan tjene godt i den jobben en har. Det er med på å skape n god forutsigbarhet. Spesielt for en transportnæring. Til spørsmålet fra Myrli knyttet til Wizz Air, et selskap som har vært i det norske markedet i mange år. Før covid-19 var det ett av selskapene som fløy mest inn og ut av Norge. Det tror jeg vi skal være veldig bevist, sa Hareide fra talerstolen.

Videre utredet ministeren for det som ligger av muligheter for utalandske flyselskap til å operere i det norske markedet, under EØS-avtalen.

-Vi har kommet med covid-19 tiltak for aktører som har vært i det norske markedet. Vi har lagt frem 13-14 milliarder kroner som har truffet aktører som Norwegian, SAS og Widerøe. Når det gjelder Wizz Air så har de mulighet til å ha flytilbud i Norge. Men det vil nok bli vanskelig for det selskapet dersom de skal operere mye på innenriks i Norge, da får de en annen struktur som ikke er i samråd med den forretningsmodellen selskapet normalt opererer etter. Med norske baser må du forholde deg til norske lover og norske arbeidsvilkår, altså på en helt annen måte enn andre steder i Europa. Men det ble på 90-tallet åpnet for konkurranse i luftfarten, det er regulert i EØS-avtalen og ligger til grunne for dagens politikk, sa Hareide.

På oppfølgingsspørsmål til ministeren gikk Myrli så langt som å kalle selskapet useriøst.

-Det nye med selskapet er at de velger å fly innenriks mellom flyplasser i Norge. Det er noe nytt. Tidligere har de fløyet mellom Norge og utenlandske destinasjoner. Dette utfordrer oss på en helt annen måte. Jeg stilte spørsmål til samferdselsministeren om hva han vil gjøre med det. Det faktum at Wizz Air nå vil inn det norske markedet, i en situasjon hvor de seriøse flyselskapene sliter. Så kommer altså de useriøse aktørene inn for fullt. Arbeiderpartiet har fremmet 12 forslag for en bærekraftig luftfart som er til behandling i Stortinget. Vi foreslår at flyselskapene skal ha faste stillinger med direkte ansettelser, at selskapene må akseptere fagorganisering, og at det skal være hjemmebaseregler. Er dette forslag ministeren ønsker å se nærmere på og finner interessante, spurte Myrli Hareide.

Samferdselsministeren sier han er åpen for alle forslag, men viser også til at regjeringen har kommet med en rekke tiltak som treffer de seriøse aktørene.

-I budsjettet for 2021 ligger det 2 milliarder kroner til kjøp av flyruter i Norge, der kan vi legge inn vilkår som treffer de seriøse, selskaper vi ønsker å ha, og som gir forutsigbarhet innen luftfarten. Det er som Myrli sier stor forskjell på å fly til og fra Norge, kontra innelands i Norge. Der vil nok Wizz Air få store problemer med sin modell dersom de får en for stor pott i innlandsmarkedet, kunne Hareide advare om.

Myrli takket for svaret men viste også til at kjøp av flyruter som regel alltid er svaret fra Hareide, noe som er bra, men på langt nær nok for å sikre en god luftfart i Norge.

Se opptak fra Stortinget her

ANNONSE
Forrige artikkelAir Leap har avsluttet rutesamarbeid
Neste artikkelSnakker ut om A380 – Motorprodusentenes feil at flytypen floppet