Søndag 29. august startet Air Leap sitt nye ruteprogram på en rute som forbinder Røros med Oslo lufthavn. Ruteendringen førte med seg et nattparkert fly på Røros i tillegg til teknisk vedlikehold på flyplassen. 

Avgangstidene er nå tilpasset slik at de som skal til Oslo om morgenen kan reise kl. 07.00 og tilbake på ettermiddagen til rimelige tider. Nattparkerte fly vil også bidra til bedre regelmessighet på ruten inn i høst- og vintersesongen.

-Responsen på forbedringen i timeplanen har vært god, og vi ser en jevn salgsøkning for hver uke som går. På seks uker fra uke 32 i midten av august til uke 38 i september har kabinfaktoren på ruten økt med 75%, noe som indikerer at mer enn 1 av 3 flyseter nå er booket i gjennomsnitt per uke. Vi merker også at flere aktører i Røros-regionen har utestående bestillinger med Air Leap utover høsten, og vi håper å få enda flere lokale gjester om bord i fremtiden, sier salgs- og markedssjef for Air Leap i Norge, Lars Hjorth-Johansen .

Hans Olav Nyborg har stått bak Hangar.no siden år 2000. Nettsiden har tatt for seg nyhetsbildet fra luftfart i både Norden og i det internasjonale markedet. Gjennom de siste 18 årene har fokus for bloggsiden ligget på hendelser og ulykker innen luftfarten. Nyborg har jobbet som journalist og fotograf innen TV, radio og avis siden 1988. E-post: hansolav@hangar.no