Hangar.no
Hendelser

Full forvirring om valg av rullebane før flystyrt i Nepal

Kort tid før Dash 8 Q400 flyet fra US-Bangla Airlines skulle lande på flyplassen ved Katmandu, skal det ha vært full forvirring rundt valg av rullebane  pilotene skulle lande på.

Pilotene fikk klarering til å lande på rullebane 02 med vind på 7kt, 220 grader. Kort tid etter dette gir flygeleder beskjed til pilotene om at de er i ferd med å lande på rullebane 20, ikke 02 som de hadde fått klarering til.

Nærmest samtidig får pilotene godkjenning fra en annen flygeleder om at de kan lande på rullebane 20. Ti sekunder etter dette kommer det spørsmål fra et annet fly om hvilken rullebane som skal benyttes, da spør den ene flygelederen pilotene i US-Bangla-flyet hvor de har tenkt å lande. Pilotene svarer de velger rullebane 02.

Flytårnet på flyplassen i Katmandu – Wikipedia

Etter dette blir det full forvirring når en annen flygeleder kommer med motstridene opplysninger om vindretning og i tillegg klarerer ett annet fly til også å lande på rullebane 02. Pilotene i Dash 8 flyet kontakter tårnet og spør om det er i orden at de lander på 02. Flygelederen spør om de er på vei mot rullebane 20.

Det svarer pilotene i Dash-8 flyet av en eller annen grunn til ja på. Da svarer flygeleder at de må være oppmerksom på et annet fly som er i ferd med å lande på 02. Her kommer pilotene inn fra et annet fly, og bekrefter at de nå lander på rullebane 02.

Så får pilotene i Dash 8-flyet fra US-Bangal på nytt beskjed om ikke å lande på rullebane 20, pilotene svarer at de vil fly rundt og lande på 02. Så går det ett minutt før pilotene på nytt får beskjed at de kan velge hvilken rullebane de vil lande på. Pilotene svarer at de nå går for 20. På spørsmål om pilotene har rullebanen i sikte får flygelederen beskjed fra pilotene om at de ikke har det.

Så ber pilotene om å få godkjennelse for å lande, noe de får, uten at hverken pilotene eller flygeleder nevner hvilken rullebane det er snakk om. 

Pilotene bekrefter så at de har mottatt klareringen for å lande, og vil lande på rullebane 02. Så blir det stille. I følge Flight International som har gjennomgått hele opptaket fra kommunikasjonen mellom flyets piloter og tårnet, noe som nettsiden LiveATC har lagt ut.  (Nedlasting av ekstern lydfil)

 

Følg oss og lik oss:

Andre nyheter

Pilotene tok av i feil retning – Fikk sparken på dagen

Hans Olav Nyborg

Vil søke i isen på Grønland etter motordeler fra A380

Ryanair-fly mistet nesehjul på vei til København – Slitasje over tid var årsak