Det har oppstått full strid ved Pratt & Whitney Motorverksted på Sola, etter at konsernet valgte å nedlegge den lokale avdelingen.

I følge Stavanger Aftenblad følger ledelsen i selskapet ikke gjeldene regler for oppsigelse når mellom 80 og 90 arbeidstagere må gå denne helgen.

De ansatte har måtte gå før gjeldene frist, noe som er i strid med omstillings-loven, hvor det går klart fram at en bedrift som legges ned ikke kan sende avgårde sine ansatte før det er gått 30 dager etter at Fylkeskommunen har mottatt melding om nedleggelse.

Avisen skriver at de nær 100 ansatte som sendes på dør denne helgen, blir sendt ut en uke før månedsfristen går ut.

– For eventuelle kjøpere er dette beklagelig. Et poeng ved et mulig kjøp er å redde arbeidsplassene ved bedriften, kompetansen til de ansatte og bedriftsbygget.

– Ved å sende store deler av personellet på dør kan det bli vanskelig for mulige nye eiere å fortsette vedlikehold av jetmotorer, påpeker distriktssekretær Morten Larsen I Fellesforbundet i Rogaland og Agder-fylkene, til Aftenbladet.

Ikke interessert i nye kjøpere

I følge Aftenbladet skal det være flere interessenter som har meldt seg rundt eventuelt kjøp av motorverkstedet, men dette er blitt totalt ignorert og oversett av ledelsen i Norge , og ledelsen i moderselskapet i USA.

Nå klager også Fylkeskommunen på at selskapet har holdt hemmelig at det er aktuelle kjøpere som har vært inne i bildet, denne informasjonen skal ikke ha kommet fram, og dette reagerer politiske krefter i kommunen på.

Vedtaket om å legge ned bedriften på Sola skal i følge avisen og Fylkeskommunen ikke ha fulgt lovverket, noe som kunne gi Fylkeskommunen mulighet til å forlenge 30 dagers fristen med ytterligere 30 dager, til et eventuelt kjøper var på plass.

Fra den amerikanske ledelsen fikk de tillitsvalgte allerede 18. april vite at de norske tilbudene var vurdert og forkastet av konsernets ledelse i USA. Fra Fellesforbundets kreves det nå at distriktssekretæren skal delta på alle møter mellom bedriftsledelse og tillitsvalgte.

ANNONSE
Forrige artikkelHelikopter-stunt i 20!
Neste artikkelFarlig luft rundt Kastrup