Tar over etter Air Leap

Foto: Hans O. Nyborg

Samferdselsdepartementet har avsluttet kontraktsforholdet med Air Leap og inngått en midlertidig avtale med Widerøe for å sikre kontinuitet på FOT-ruten Røros-Oslo. Widerøe starter sine ruteflyginger fredag ettermiddag 28. januar.

Air Leap Aviation AB, som har operert FOT-ruten Røros–Oslo, meldte mandag 24. januar at selskapet gikk inn i en rekonstruksjonsprosess og at alle selskapets flygninger opphørte. Samferdselsdepartementet har på denne bakgrunn avsluttet kontraktsforholdet med Air Leap og inngått en midlertidig avtale med Widerøe. Den midlertidige avtalen innebærer at det allerede fredag ettermiddag 28. januar igjen vil være mulig å fly Røros-Oslo, men med enkelte endringer i rutetidene.

– Det er beklagelig at denne situasjonen oppstod, men jeg er glad for at vi såpass raskt fikk på plass en midlertidig løsning. Jeg håper at denne løsningen, og de mer permanente vi etter hvert skal få på plass, vil gi et godt, forutsigbart flyrutetilbud for Røros-samfunnet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Den midlertidige avtalen gjelder i utgangspunktet frem til 1. april 2022. Samferdselsdepartementet igangsetter umiddelbart et arbeid med en ny konkurranse for en avtale på 5-7 måneder med virketid fra 1. april 2022. Lengden av denne avtalen er basert på reglene for flyrutekjøp ved plutselig driftsavbrudd.

Mens avtalen på 5-7 måneder gjelder gjennomfører så departementet en ordinær FOT-anskaffelse for ruten Røros–Oslo med varighet til 31. mars 2024. Kontrakten vil da utløpe samtidig med de øvrige FOT-rutene, og ruten kan inngå i anskaffelsen for perioden med avtaleoppstart 1. april 2024.

ANNONSE
Forrige artikkelTyver brøt seg inn i cockpit og stjal utstyr
Neste artikkelLanserer nye ruter fra Trondheim og Stavanger